Tautsaimniecības komitejas 16.06.2022. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.06.2022. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA SĒDE Nr.6

16.06.2022., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Malienas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā.
  3. Par saistošo noteikumu Nr. _/2022 “Par Alūksnes novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu ” izdošanu.
  4. Par noteikumu Nr. _/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības 2021. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
  6. Par Alūksnes novada vēlēšanu iecirkņiem.
  7. Informācija par Pils ielas pārbūvi Alūksnē (posmā no Pleskavas ielas līdz pilsētas robežai).
Skip to content