Gājēju un velobraucēju drošībai izbūvēs ietvi Pils ielā

Alūksnes novada pašvaldība plāno veikt Pils iela posma pārbūvi, tādēļ tiks izstrādāts būvprojekts “Pils ielas (zemes vienības kadastra apzīmējums 3601 038 1506) pārbūve”, lai radītu drošu un ilgtspējīgu satiksmi pilsētā un uzlabotu piekļuvi sabiedriski nozīmīgiem objektiem.

Būvprojekts paredzēs ielas seguma pārbūvi no Pleskavas ielas līdz pilsētas robežai – nedaudz aiz pagrieziena uz “Mežiniekiem”, un ietves/velo celiņa izbūvi no Pleskavas ielas līdz pagriezienam uz Kalnadruvām. Tāpat būvprojektā jāparedz drošas satiksmes risinājums piekļuvei pie iedzīvotāju iecienītā Sisenīša ezera.

 

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content