Turpinās būvdarbi uzņēmējdarbībai nozīmīgos pašvaldības autoceļos novadā - Alūksnes novads

Turpinās būvdarbi uzņēmējdarbībai nozīmīgos pašvaldības autoceļos novadā

Centra iela Jaunannas pagastā

Centra iela Jaunannas pagastā

Alūksnes novada pašvaldības īstenotā projekta “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” ietvaros vairākos pagastos turpinās iepriekš sāktie pašvaldības autoceļu būvdarbi.

 

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” paredz veikt uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldības autoceļu posmu atjaunošanu septiņos novada pagastos, uzlabojot to nestspēju un izbūvējot cieto segumu. Projekts atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā.

 

Alsviķu pagastā pašvaldības autoceļam “Strautiņi-Rebenes-Luki” jūnijā ir veikta ceļa seguma pamatnes atjaunošana, caurteku izbūve, esošo grāvju tīrīšana vai nogāžu (reljefa planēšana) un nobrauktuvju izbūve. Plānots, ka septembrī veiks asfalta seguma ieklāšanu, koku stādīšanu, nomaļu izveidi.

Darbus objektā veic SIA “8CBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA “R4F”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”.

 

Zeltiņu pagastā turpinās būvdarbi pašvaldības autoceļā “Zeltiņi-Zemītes”. Jūlija otrā pusē būvnieks pabeidzis minerālmateriālu (šķembu) maisījuma seguma pamata kārtas izbūvi, nogāžu planēšanu. Augusta vidū plānota asfaltbetona seguma ieklāšana un pirms tās vēl tiks ieklāta minerālmateriālu maisījuma nesošā kārta.

Zeltiņi-Zemītes Zeltiņu pagastā

Zeltiņi-Zemītes Zeltiņu pagastā

Darbus objektā veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”.

 

Jaunannas pagastā Centra ielas būvdarbi norit pēc plāna – brauktuve tiek sagatavota asfaltēšanai, kas paredzēta augusta noslēgumā, iebūvētas notekcaurules, ierīkotas nobrauktuves, paredzētajās vietās veikta grāvju tīrīšana, koku zāģēšana un liekā apauguma noņemšana, uzsākta ietvju izbūve. Augustā paredzēta esošo ielu apgaismojuma nātrija gaismekļu nomaiņa pret LED gaismekļiem.

Būvdarbus veic SIA “8CBR”, projektu izstrādājis un autoruzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat” un SIA “RS Būvnieks”.

 

Priedulāji-Kadiķi Mālupes pagastā

Priedulāji-Kadiķi Mālupes pagastā

Mālupes pagastā sākti darbi pašvaldības autoceļam “Priedulāji-Kadiķi”, kur paredzēts veikt ceļa seguma atjaunošanu, caurteku izbūvi, grāvju tīrīšanu un nobrauktuvju izbūvi.

Objektā darbus veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “R4F”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”.

 

Visus iepriekš minētos projektus vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.

 

Jaunalūksnes pagastā pašvaldības autoceļa “Kanaviņas-Lejasšķiņķi” seguma atjaunošana notiek divos posmos – no Alūksnes pilsētas robežas līdz pašvaldības autoceļam “Dudas-Paideri” un posmā no ceļa “Dudas-Paideri” līdz Raudzinkalna senkapiem.

Paredzēts uzlabot esošo ceļu, izbūvējot cieto segumu, paildzinot segas konstrukcijas ekspluatācijas laiku, atjaunot un papildināt ūdensatvades grāvjus un izbūvēt caurtekas, likvidēt nomaļu apaugumu. Ceļa posmos, kur lielāks slīpums un sliktāka pārredzamība, paredzēts veidot ceļa uzbērumu, lai to uzlabotu un iztaisnotu satiksmes drošības veicināšanai.

Darbus objektā veic SIA “Rubate”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Anda PODZIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content