Spāru svētki topošajai ražošanas ēkai - Alūksnes novads

Spāru svētki topošajai ražošanas ēkai

ERAF

Spāru svētki topošajai ražošanas ēkai

Topošā ražošanas ēka īpašumā “Zariņi” Jaunlaicenes pagastā

Trešdien, 27. jūlijā, notika simboliskie spāru svētki ražošanas ēkai īpašumā “Zariņi” Jaunlaicenes pagastā, ko pašvaldība izbūvē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”.

Pasākumā piedalījās būvniecības procesā iesaistītās puses – Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, priekšsēdētāja vietnieki Līga Langrate, Druvis Tomsons, Jānis Sadovņikovs, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, projekta vadītāja Sanita Adlere, būvfirmas SIA “RRKP būve” valdes priekšsēdētājs Aigars Kalniņš, SIA “Būvuzraugi LV” būvuzraugs Ivo Rozentāls. Pasākumu apmeklēja arī Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas vadītājam Krišjānis Feldmans.

Kopumā minētā projekta ietvaros novada teritorijā uzbūvēs trīs ražošanas ēkas – īpašumā Merķeļa iela 20 Alūksnē, kā arī īpašumos “Grantskalni” un “Zariņi” Jaunlaicenes pagastā.

Ražošanas ēku tehniskās dokumentācijas autors ir SIA “Angāri”, būvdarbus veic SIA “RRKP būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Būvuzraugi LV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

 Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā. Šī projekta ietvaros tiek īstenotas 20 aktivitātes, tai skaitā biznesa stacijas būvniecība, uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgas ceļu infrastruktūras pārbūve septiņos novada pagastos, Tālavas un Gulbenes ielu posmu pārbūve, infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā.

Spāru svētku svinīgajā pasākumā piedalījās būvniecības procesā iesaistīto pušu – pašvaldības, būvfirmas, būvuzrauga pārstāvji

Spāru svētku svinīgajā pasākumā piedalījās būvniecības procesā iesaistīto pušu – pašvaldības, būvfirmas, būvuzrauga pārstāvji

Attēlā no labās: pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs, būvuzraugs Ivo Rozentāls

Attēlā no labās: pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs, būvuzraugs Ivo Rozentāls

Klātesošos uzrunā Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers

Klātesošos uzrunā Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers

Foto: Evita APLOKA

Skip to content