Noticis pirmais Stipro ģimeņu godināšanas pasākums

Sestdien, 13.augustā, Alūksnes novada Kultūras centrā notika Stipro ģimeņu godināšanas pasākums, kur pulcējušās mūsu novada stiprums un gods – ģimenes, kas laulībā nodzīvojušas 50 un vairāk gadu. Ģimenei nav svētāka pamata kā laulība. Laulība un ģimene ir spārni, kas tautu ceļ.

Stipras ģimenes ir vērtība. To novērtē dzimtsarakstu nodaļa, to novērtē pašvaldība un to novērtē sabiedrība. Ģimenes sveica Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Langrate, Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa, Alūksnes un Apes novadu fonda un Alūksnes novada nevalstisko organizāciju atbalsta centra vadītāja Dzintra Zvejniece.

Katra ģimene saņēma pagodinājuma rakstu no pašvaldības un dāvanā īpaši stiprajām ģimenēm darinātas krūzes, no kā baudīt gan rīta kafiju, gan vakara tēju. Prieks, ka kopā ar ģimenēm bija arī viņu ģimenes locekļi, draugi un kolēģi. Pasākuma gaisotni īpašu darīja Linda un Dana Berkules ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem.

Aicinājumam atsaucās deviņpadsmit mūsu novada stiprās ģimenes. Klātienes pasākumā piedalījās vienpadsmit. Sveicienus personīgi nogādāsim arī visiem tiem, kas pasākumā nevarēja piedalīties.

Inga Ozoliņa,

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Skip to content