Septiņos novada pagastos turpinās lauksaimniekiem un uzņēmējiem svarīgu ceļu pārbūve - Alūksnes novads

Septiņos novada pagastos turpinās lauksaimniekiem un uzņēmējiem svarīgu ceļu pārbūve

Septiņos novada pagastos turpinās lauksaimniekiem un uzņēmējiem svarīgu ceļu pārbūveLai sniegtu atbalstu uzņēmējdarbībai un lauksaimniekiem, septiņos novada pagastos turpinās ceļu pārbūves darbi Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”. Trīs pagastos pārbūvējamie ceļu posmi jau ir asfaltēti, vēl divos asfaltēšanu paredzēts veikt jau tuvākajā laikā.

 

Zeltiņu pagastā ir noasfaltēts ceļš Zeltiņi-Zemītes. Vēl atlicis veikt pēdējos labiekārtošanas darbus un objekts tiks gatavots nodošanai. Darbus objektā veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Santa Supe.

 

Jaunalūksnes pagastā ceļš Kanaviņas-Lejasšķinķi ir noasfaltēts un tuvākajā laikā tiks veikti apzaļumošanas un labiekārtošanas darbi, kā arī izvietotas ceļa zīmes. Darbus objektā veic SIA “Rubate”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Una Tetere-Teterovska.

 

Ilzenes pagastā ceļš Siveci-Puķudruvas ir noasfaltēts tehniskajā dokumentācijā paredzētajā apjomā, pabeigts arī pārējais grants seguma posms, ir apzaļumošana – iestādīti koku stādi, posmam Siveci-Darbnīcas veikta virsmas apstrāde. Arī šai objektā vēl veiks pēdējos labiekārtošanas darbi un gatavos to nodošanai. Darbus veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Sunlight avenue”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada Santa Supe.

 

Alsviķu pagastā ceļam Strautiņi-Rebenes-Luki plānots uzklāt asfaltbetona segumu 26. un 29. augustā. Pēc tam tiks veikti labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. Darbus objektā veic SIA “8CBR”, būvuzraudzību nodrošina SIA “R4F”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada Santa Supe.

 

Jaunannas pagastā Centra ielai uzstādīti LED ielu apgaismojuma gaismekļi, ielas 2. kārtas posmā tiek izbūvēta ietve. Notiek sagatavošanās darbi asfaltēšanai, kas plānota septembra pirmajā nedēļā, ja būs labvēlīgi laika apstākļi. Būvdarbus veic SIA “8CBR”, projektu izstrādājis un autoruzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzību nodrošina SIA “RoadLat” un SIA “RS Būvnieks”. Projektu vada Santa Supe.

 

Mālupes pagastā notiek ceļa Priedulāji-Kadiķi pamatnes atjaunošanas darbi. Šeit asfaltbetona seguma izbūve plānota septembra beigās, oktobra sākumā. Objektā darbus veic SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “R4F”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada Santa Supe.

 

Turpinās arī Annas pagasta braucamā ceļa izbūve. Pilnībā pabeigta lietus ūdens kanalizācijas tīkla izbūve, 40% apjomā izpildīti pamatu nesošās kārtas izbūves darbi. Objektā strādā SIA “Limbažu ceļi”, būvuzraudzību nodrošina SIA “R4F”, autoruzraudzību – SIA “Ceļu komforts”. Projektu vada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.

 

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” paredz veikt uzņēmējdarbības attīstībai nozīmīgu pašvaldības autoceļu posmu atjaunošanu septiņos novada pagastos, uzlabojot to nestspēju un izbūvējot cieto segumu.

Septiņos novada pagastos turpinās lauksaimniekiem un uzņēmējiem svarīgu ceļu pārbūve Septiņos novada pagastos turpinās lauksaimniekiem un uzņēmējiem svarīgu ceļu pārbūve

ERAF

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content