Tautsaimniecības komitejas 12.09.2022. darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 12.09.2022. darba kārtība

12.09.2022., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027. gadam, nekustamajam īpašumam Malienas iela 4, Alūksnē, Alūksnes novadā 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  4. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
Skip to content