Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par lokālplānojumu teritorijai Ošu un Peldu ielās - Alūksnes novads

Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par lokālplānojumu teritorijai Ošu un Peldu ielās

Aicina piedalīties publiskajā apspriešanā par lokālplānojumu teritorijai Ošu un Peldu ielāsAlūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi lokālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Peldu ielā 5A, Ošu ielā 3, Ošu ielā 5, Ošu ielā 3A un Ošu ielā 3B, Alūksnē, 1. redakcijas publisko apspriešanu, kas ilgst līdz 8. novembrim.

 

Lokālplānojuma izstrāde saistīta ar pašvaldības mērķi minēto īpašumu teritoriju paredzēt dzīvojamās apbūves un ar to saistīto publisko funkciju attīstībai, tostarp senioru ciemata izveidei, kompleksas infrastruktūras (ielu, centralizētās inženiertehniskās apgādes tīklu) un publiskās ārtelpas izveidei.

 

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma materiāliem aicinām iepazīties:

  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Aktuālās apspriešanas;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana;
  • izdruku formātā – Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, 300. kabinetā, darba dienās pašvaldības darba laikā, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku. Kontaktpersona Aivita Māsēna, tālrunis 26606818, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv.

 

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • klātienē,  oktobrī pulksten 17.30pašvaldības administratīvās ēkas zālē, Dārza ielā 11, Alūksnē. Īpaši aicināti piedalīties lokālplānojuma teritorijas pierobežnieki!
  • attālināti – video konferences formātā Zoom platformā novembrī pulksten 17.00, interesentiem iepriekš piesakoties piekļuves saites saņemšanai uz e-pastu info@g93.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 8. novembrim (ieskaitot) var iesniegt:

  • nosūtot elektroniski Alūksnes novada pašvaldībai uz e-pastu dome@aluksne.lv vai pa pastu uz adresi Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301,
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, ielogojoties ar portāla www.latvija.lv kontu.

 

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar projekta izstrādes vadītāju Aivitu Māsēnu, e-pasts: aivita.masena@aluksne.lv, tālrunis 26606818 vai lokālplānojuma izstrādātāja SIA “GRUPA93” pārstāvi Sarmīti Lesiņu, e-pasts: sarmite@g93.lv,  tālrunis 29171134.

 

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content