Ekoskolas gada tēma – TRANSPORTS - Alūksnes novads

Ekoskolas gada tēma – TRANSPORTS

 

NEBRAUC AR AUTO, BRAUC AR VELO UN EJ AR KĀJĀM PA MĀJĀM!

            Gada laikā popularizēsim ģimenēm, bērniem, iestādēm, vietējai kopienai, veselīgu, aktīvu videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas, rosināsim pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu, piedaloties dažādās iestādes Ekopadomes organizētajās Ekoskolas aktivitātēs.

            Visa gada garumā vienreiz mēnesī notiks akcija “DIENA BEZ AUTO!”. Pirmā reize bija 22. septembrī, Pasaules dienā bez auto, kad ģimenes un darbinieki tika aicināti ierasties bērnudārzā ar kājām, velosipēdu vai izmantot kādu citu dabai draudzīgu pārvietošanās veidu. Ierodoties no rīta bērnudārzā bija jāatzīmē tabulā kādā veidā ir ieradies. Apkopojot datus varam secināt, ka jāturpina ģimenes aicināt vairāk pārvietoties dabai draudzīgos veidos, jo 80% bija ieradušies ar auto, bet tikai 20% bija nākuši ar kājām vai braukuši ar velosipēdu.

Rezultātus apkoposim katru mēnesi un ceram uz kājāmgājēju pieaugumu. Ekopadomes skolotājas Sanitas STRAKŠAS veidotajā Padlet sienā varam iedvesmoties no aktīvāko gājēju un velo braucēju pieredzes:

https://padlet.com/straksasanita/ddzzirkpv6kh56zp

Prieks par 10.grupas Mazās Ekopadomes ierosinājumu apkopojuma tabulā ievietot aili “Kā dodos uz mājām”, jo ir pieredze arī tāda, ka no rīta darba steigas dēļ atbrauc ar auto, bet mājās vakarā dodas ar kājām.

 Katrā grupiņā diena bija savādāka, jo skolotājas pēc brīvas izvēles un atbilstoši savām spējām organizēja aktivitātes. Mazo grupiņu bērni devās pastaigā uz Bānīša staciju, kur “izbrauca” pa sliedēm stilizētā vilcienā. Pastaigas laikā uzņēma noieto ceļa garumu, soļu skaitu.

            Lielāko grupu bērni gatavoja pastaigu kartes, kurās atspoguļoja, ko ir novērojuši pastaigas laikā, piemēram, cik satiek gājējus un velosipēdistus, skaita automašīnas pēc krāsas, smago tehniku, atkārto drošības noteikumus uz ielām. Pēc atgriešanās bērnudārzā veica apkopojumu un izdarīja secinājumus, ko ir novērojuši.

 

            Akcijas ietvaros skolotāja Sanita STRAKŠA izveidoja arī filmiņu, kurā aicina izmantot dabai draudzīgus pārvietošanās veidus: https://www.canva.com/design/DAFMUEASBgk/cVJezzD3oWNiUozqUrZ8Hw/watch?utm_content=DAFMUEASBgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Ekoskolas gada tēma – TRANSPORTS NEBRAUC AR AUTO, BRAUC AR VELO UN EJ AR KĀJĀM PA MĀJĀM! 	Gada laikā popularizēsim ģimenēm, bērniem, iestādēm, vietējai kopienai, veselīgu, aktīvu videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas, rosināsim pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu, piedaloties dažādās iestādes Ekopadomes organizētajās Ekoskolas aktivitātēs. 	Visa gada garumā vienreiz mēnesī notiks akcija “DIENA BEZ AUTO!”. Pirmā reize bija 22. septembrī, Pasaules dienā bez auto, kad ģimenes un darbinieki tika aicināti ierasties bērnudārzā ar kājām, velosipēdu vai izmantot kādu citu dabai draudzīgu pārvietošanās veidu. Ierodoties no rīta bērnudārzā bija jāatzīmē tabulā kādā veidā ir ieradies. Apkopojot datus varam secināt, ka jāturpina ģimenes aicināt vairāk pārvietoties dabai draudzīgos veidos, jo 80% bija ieradušies ar auto, bet tikai 20% bija nākuši ar kājām vai braukuši ar velosipēdu. Rezultātus apkoposim katru mēnesi un ceram uz kājāmgājēju pieaugumu. Ekopadomes skolotājas Sanitas STRAKŠAS veidotajā Padlet sienā varam iedvesmoties no aktīvāko gājēju un velo braucēju pieredzes: https://padlet.com/straksasanita/ddzzirkpv6kh56zp Prieks par 10.grupas Mazās Ekopadomes ierosinājumu apkopojuma tabulā ievietot aili “Kā dodos uz mājām”, jo ir pieredze arī tāda, ka no rīta darba steigas dēļ atbrauc ar auto, bet mājās vakarā dodas ar kājām. Katrā grupiņā diena bija savādāka, jo skolotājas pēc brīvas izvēles un atbilstoši savām spējām organizēja aktivitātes. Mazo grupiņu bērni devās pastaigā uz Bānīša staciju, kur “izbrauca” pa sliedēm stilizētā vilcienā. Pastaigas laikā uzņēma noieto ceļa garumu, soļu skaitu. 	Lielāko grupu bērni gatavoja pastaigu kartes, kurās atspoguļoja, ko ir novērojuši pastaigas laikā, piemēram, cik satiek gājējus un velosipēdistus, skaita automašīnas pēc krāsas, smago tehniku, atkārto drošības noteikumus uz ielām. Pēc atgriešanās bērnudārzā veica apkopojumu un izdarīja secinājumus, ko ir novērojuši. 	Akcijas ietvaros skolotāja Sanita STRAKŠA izveidoja arī filmiņu, kurā aicina izmantot dabai draudzīgus pārvietošanās veidus: https://www.canva.com/design/DAFMUEASBgk/cVJezzD3oWNiUozqUrZ8Hw/watch?utm_content=DAFMUEASBgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Sanita DRUNKA Ekoskolas gada tēma – TRANSPORTS NEBRAUC AR AUTO, BRAUC AR VELO UN EJ AR KĀJĀM PA MĀJĀM! 	Gada laikā popularizēsim ģimenēm, bērniem, iestādēm, vietējai kopienai, veselīgu, aktīvu videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas, rosināsim pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu, piedaloties dažādās iestādes Ekopadomes organizētajās Ekoskolas aktivitātēs. 	Visa gada garumā vienreiz mēnesī notiks akcija “DIENA BEZ AUTO!”. Pirmā reize bija 22. septembrī, Pasaules dienā bez auto, kad ģimenes un darbinieki tika aicināti ierasties bērnudārzā ar kājām, velosipēdu vai izmantot kādu citu dabai draudzīgu pārvietošanās veidu. Ierodoties no rīta bērnudārzā bija jāatzīmē tabulā kādā veidā ir ieradies. Apkopojot datus varam secināt, ka jāturpina ģimenes aicināt vairāk pārvietoties dabai draudzīgos veidos, jo 80% bija ieradušies ar auto, bet tikai 20% bija nākuši ar kājām vai braukuši ar velosipēdu. Rezultātus apkoposim katru mēnesi un ceram uz kājāmgājēju pieaugumu. Ekopadomes skolotājas Sanitas STRAKŠAS veidotajā Padlet sienā varam iedvesmoties no aktīvāko gājēju un velo braucēju pieredzes: https://padlet.com/straksasanita/ddzzirkpv6kh56zp Prieks par 10.grupas Mazās Ekopadomes ierosinājumu apkopojuma tabulā ievietot aili “Kā dodos uz mājām”, jo ir pieredze arī tāda, ka no rīta darba steigas dēļ atbrauc ar auto, bet mājās vakarā dodas ar kājām. Katrā grupiņā diena bija savādāka, jo skolotājas pēc brīvas izvēles un atbilstoši savām spējām organizēja aktivitātes. Mazo grupiņu bērni devās pastaigā uz Bānīša staciju, kur “izbrauca” pa sliedēm stilizētā vilcienā. Pastaigas laikā uzņēma noieto ceļa garumu, soļu skaitu. 	Lielāko grupu bērni gatavoja pastaigu kartes, kurās atspoguļoja, ko ir novērojuši pastaigas laikā, piemēram, cik satiek gājējus un velosipēdistus, skaita automašīnas pēc krāsas, smago tehniku, atkārto drošības noteikumus uz ielām. Pēc atgriešanās bērnudārzā veica apkopojumu un izdarīja secinājumus, ko ir novērojuši. 	Akcijas ietvaros skolotāja Sanita STRAKŠA izveidoja arī filmiņu, kurā aicina izmantot dabai draudzīgus pārvietošanās veidus: https://www.canva.com/design/DAFMUEASBgk/cVJezzD3oWNiUozqUrZ8Hw/watch?utm_content=DAFMUEASBgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Sanita DRUNKA Ekoskolas gada tēma – TRANSPORTS NEBRAUC AR AUTO, BRAUC AR VELO UN EJ AR KĀJĀM PA MĀJĀM! 	Gada laikā popularizēsim ģimenēm, bērniem, iestādēm, vietējai kopienai, veselīgu, aktīvu videi draudzīgu dzīvesveidu, aktīvās atpūtas iespējas, rosināsim pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu, piedaloties dažādās iestādes Ekopadomes organizētajās Ekoskolas aktivitātēs. 	Visa gada garumā vienreiz mēnesī notiks akcija “DIENA BEZ AUTO!”. Pirmā reize bija 22. septembrī, Pasaules dienā bez auto, kad ģimenes un darbinieki tika aicināti ierasties bērnudārzā ar kājām, velosipēdu vai izmantot kādu citu dabai draudzīgu pārvietošanās veidu. Ierodoties no rīta bērnudārzā bija jāatzīmē tabulā kādā veidā ir ieradies. Apkopojot datus varam secināt, ka jāturpina ģimenes aicināt vairāk pārvietoties dabai draudzīgos veidos, jo 80% bija ieradušies ar auto, bet tikai 20% bija nākuši ar kājām vai braukuši ar velosipēdu. Rezultātus apkoposim katru mēnesi un ceram uz kājāmgājēju pieaugumu. Ekopadomes skolotājas Sanitas STRAKŠAS veidotajā Padlet sienā varam iedvesmoties no aktīvāko gājēju un velo braucēju pieredzes: https://padlet.com/straksasanita/ddzzirkpv6kh56zp Prieks par 10.grupas Mazās Ekopadomes ierosinājumu apkopojuma tabulā ievietot aili “Kā dodos uz mājām”, jo ir pieredze arī tāda, ka no rīta darba steigas dēļ atbrauc ar auto, bet mājās vakarā dodas ar kājām. Katrā grupiņā diena bija savādāka, jo skolotājas pēc brīvas izvēles un atbilstoši savām spējām organizēja aktivitātes. Mazo grupiņu bērni devās pastaigā uz Bānīša staciju, kur “izbrauca” pa sliedēm stilizētā vilcienā. Pastaigas laikā uzņēma noieto ceļa garumu, soļu skaitu. 	Lielāko grupu bērni gatavoja pastaigu kartes, kurās atspoguļoja, ko ir novērojuši pastaigas laikā, piemēram, cik satiek gājējus un velosipēdistus, skaita automašīnas pēc krāsas, smago tehniku, atkārto drošības noteikumus uz ielām. Pēc atgriešanās bērnudārzā veica apkopojumu un izdarīja secinājumus, ko ir novērojuši. 	Akcijas ietvaros skolotāja Sanita STRAKŠA izveidoja arī filmiņu, kurā aicina izmantot dabai draudzīgus pārvietošanās veidus: https://www.canva.com/design/DAFMUEASBgk/cVJezzD3oWNiUozqUrZ8Hw/watch?utm_content=DAFMUEASBgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Sanita DRUNKA

Sagatavoja: Ekopadomes skolotāja Sanita DRUNKA

Skip to content