Paātrinātā kārtībā apstiprināts jauns apkures tarifs – spēkā no 15. oktobra - Alūksnes novads

Paātrinātā kārtībā apstiprināts jauns apkures tarifs – spēkā no 15. oktobra

Alūksnes novadā apkures sezonu SIA “Alūksnes enerģija” uzsāka vēl ar līdzšinējo tarifu – 55,05 EUR/MWh bez PVN. 12. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprināja SIA “Alūksnes enerģija” jauno tarifu, kas būs 84,11 EUR/MWh bez PVN. Jaunais tarifs stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kas būs 15. oktobrī.

SIA “Alūksnes enerģija” jau iepriekš informējusi, ka saistībā ar būtisku energoresursu (kurināmā, elektroenerģijas) un citu tarifā iekļauto izmaksu pieaugumu, kas tieši ietekmē siltumenerģijas ražošanu un pārvadi, 2022.gada 13.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) iesniedza jaunu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas paredz no 2017.gada 1.janvāra spēkā esošo tarifu 55,05 EUR/MWh (bez PVN) palielināt uz 84,11 EUR /MWh (bez PVN). Balstoties uz normatīvajos aktos noteikto tarifa spēkā stāšanās kārtību, uzņēmums paredzēja, ka jauno tarifu varētu sākt piemērot klientiem no 2022.gada 1.decembra. Tomēr Saeima 2022.gada 29.septembrī pieņēma būtiskus grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas stājās spēkā 2022.gada 1.oktobrī. Izmaiņas attiecas uz tarifu projektiem, kas Regulatoram iesniegti līdz 2022.gada 30.septembrim, tajā skaitā SIA “Alūksnes enerģija” jauno tarifu. Likuma 7.2pants paredz valsts atbalsta sniegšanas periodā piemērot citu regulēto centralizētās siltumapgādes pakalpojumu tarifu noteikšanas kārtību. Ņemot vērā šīs izmaiņas, ar 2022.gada 12.oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu ir apstiprināts SIA “Alūksnes enerģija” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs 84,11 EUR/MWh (bez PVN), kas ir spēkā no 2022.gada 15.oktobra. (Ar lēmumu var iepazīties šeit)

Līdz ar jaunā tarifa apstiprināšanu, Regulators SIA “Alūksnes enerģija”  ir piešķīris atļauju pašai saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīļa lēmumā Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” paredzēto kārtību noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. Uzņēmums ir veicis un turpina strādāt pie ražošanas procesu efektivizēšanas, lai siltumenerģijas tarifa pieaugums šobrīd klientiem būtu pēc iespējas mazāks, tomēr ir apstākļi, ko nespējam ietekmēt, un viens no tiem energoresursu tirgus, kur joprojām vērojams kurināmā cenas pieaugums.

Lai palīdzētu iedzīvotājiem energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta pasākumus energoresursu cenu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām.  Mājsaimniecībām, kurām apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, kompensēs maksājumu 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu un  siltumenerģijas tarifa mediānu 68 EUR/MWh.

Tarifs mājsaimniecībām = Tarifs – (Tarifs – 68)/2  + PVN12%

Par periodu no 2022.gada 15.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim atbalstu jeb maksas samazinājumu mājsaimniecībām SIA “Alūksnes enerģija” piemēros automātiski ikmēneša rēķinos par patērēto siltumenerģiju. Klientiem nav jāiesniedz pieteikums SIA “Alūksnes enerģija” šī atbalsta saņemšanai. Savukārt par saņemto siltumenerģiju līdz 15.oktobrim aprēķins tiks veikts pēc tarifa 55,05 EUR/Mwh.

Rēķinos par oktobrī patērēto siltumenerģiju, kurus klienti saņems novembra sākumā, aprēķins tiks veikts pēc vecā un jaunā tarifa – mēneša pirmajā pusē par veco tarifu, bet otrajā pusē – par jauno tarifu, no kura maksājuma jau būs atskaitīta Valsts atbalsta daļa.

Ja Regulatora apstiprinātais siltumenerģijas tarifs Alūksnē, Mālupē un Jaunlaicenē ir  84.11 EUR/MWh, tad mājsaimniecība maksās:

84,11 – (84,11 – 68)/2 =76,06 EUR/MWh + PVN 12%

Diemžēl valsts atbalsts saistībā ar centralizētās siltumapgādes izdevumu pieaugumu nav paredzēts juridiskām personām.

 Ņemot vērā, ka kurināmā (šķelda, granulas) cenas turpina pieaugt, siltuma cena turpmāk var mainīties katru mēnesi. Klientus regulāri informēsim par katra mēneša aktuālo siltumenerģijas tarifu.

Ja rodas kādi jautājumi, neskaidrības vai grūtības norēķināties par patērēto siltumu, lūdzu, sazinieties ar SIA “Alūksnes enerģija” pa tālruni t.20039530, e-pasts: info@aluksnesenergija.lv.

SIA “Alūksnes enerģija”

Skip to content