LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA - Alūksnes novads

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

 Kad Sprīdītis nosvin savu dzimšanas dienu, nav ilgi jāgaida, kad klāt Latvijas dzimšanas diena. Arī  šī diena ir ļoti nozīmīga mazo Sprīdīšu-zēnu un meiteņu dzīvē.

Tā sapulcina iestādes zālē visus kopā, gan jau lielos, sagatavošanas grupas bērnus, gan pašus mazākos, kas savas bērnudārza gaitas tikko sākuši. Mazie bērni redz, cik svinīgi un pacilāti lielie bērni un visi iestādes darbinieki dzied mūsu Latvijas galveno dziesmu – Latvijas himnu.

Es meklēju Latviju
Gaiziņa kalnā
Aiz priedēm, kas šūpojas
Dziļjūras malā
Uz Usmas, uz Bārtas
Kur zirgus ved dzirdīt
Un atradu Latviju
Pats savā sirdī.

Šie dzejnieka Guntara Rača vārdi caurvija mūsu koncertu, veltītu Latvijas 104.gadadienai. Šoreiz uzmanīgi klausījāmies, kā uzstājās bērni, kuri apmeklē ABJC dziedāšanas pulciņu “Puķuzirņi” iestādē un topošie skolēni – sagatavošanas grupu bērni.

Katrs koncerta klausītājs uz mājām aiznesa mazu daļiņu Latvijas un novēlējumu – Esiet laimīgi brīvā Latvijā!

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

Sagatavoja: mūzikas skolotājas Vita VĒRDIŅA un Linda BERKULE,

Dita HOLLA

Skip to content