Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības un zinātnes ministre - Alūksnes novads

Alūksnes novadu vizītē apmeklē Izglītības un zinātnes ministre

Trešdien, 25. janvārī, Alūksnes novadu vizītē apmeklēja Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Ministre kopā ar Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, priekšsēdētāja vietnieci Līgu Langrati un pašvaldības izpilddirektoru Ingu Berkuli apmeklēja Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju, kur tikās ar skolas direktori Uvu Grencioni-Lapsenieti un apskatīja ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” atbalstu pārbūvēto 7.-9. klašu korpusa ēku. Atjaunotajā korpusā ministre aplūkoja ķīmijas laboratorijas darbu telpu, kur tikās ar skolēniem un ķīmijas skolotāju Inesi Ločmeli. Ministre novērtēja mūsdienīgos mācību apstākļus un iespējas, ko šāda izglītības kvalitāte sniedz bērniem – spēju konkurēt ne tikai Latvijas mērogā, bet arī ar citu valstu skolēniem.

Pēc tam ministre viesojās jaunuzbūvētajā Alūksnes Sporta centrā, kas turpmāk būs moderna mājvieta Alūksnes Sporta skolai un vieta, kur ar sportiskām aktivitātēm nodarboties ikvienam novada iedzīvotājam. Jāpiebilst, ka Būvniecības valsts kontroles birojs ir izdevis aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā. Alūksnes Sporta skolas direktores Līgas Tomsones pavadībā ministre apskatīja sporta centra telpas.

Vizītes laikā ministre tikās arī ar jaunās izglītības iestādes – Alūksnes vidusskolas, kas mācību procesu uzsāks ar šī gada 1. septembri, direktori Ilzi Līviņu. Sarunā ar ministri pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar novada izglītības iestāžu tīklu un tā sakārtošanai pieņemtajiem lēmumiem. Pašvaldības domes priekšsēdētājs Dz. Adlers uzsvēra pašvaldības nozīmīgo mērķi šajā procesā – izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Sarunā tika apspriesti arī citi ar izglītības nozari saistīti jautājumi, tostarp pašvaldības pieredze skolēnu pārvadājumu organizēšanā, viedoklis par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, kā arī jautājumi par kopējo novada attīstības virzību.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content