Alūksnes novada muzeja muzejpedagoģisko programmu piedāvājums februārī - Alūksnes novads

Alūksnes novada muzeja muzejpedagoģisko programmu piedāvājums februārī

Alūksnes novada muzeja muzejpedagoģisko programmu piedāvājums februārīAlūksnes novada muzejs piedāvā jaunu, aizraujošu muzejpedagoģisko programmu “Krājuma pētnieks”.

Nodarbības laikā bērni vecumā no 5 līdz 11 gadi iepazīst daudzveidīgo un apmeklētājiem ikdienā neredzamo muzeja darbu un uzzina par krājuma lomu muzejā. Programmas dalībnieki ielūkojas mākslas, dokumentu, darba un sadzīves priekšmetu kolekciju krātuvēs, tuvāk apskata Alūksnes viduslaiku pils arheoloģiskajos izrakumos atrastās lietas un iepazīst dažādu priekšmetu glabāšanas īpatnības un iespējas.

Krājuma pētnieki nodarbības noslēgumā iejūtas krājuma glabātāju lomā, mēģinot atbilstoši nosacījumiem paši iesaiņot krājuma priekšmetu glabāšanai.

Norises ilgums: 1h – 1h 30 min.

 

Vēl iesakām! Šobrīd Alūksnes novada muzeja populārākā muzejpedagoģskā programma “Muzeja detektīvs”.

Iejūtoties detektīva lomā, programmā dalībnieki veic uzdevumus “Detektīva burtnīcā”, patstāvīgi iepazīst muzeja ekspozīciju un izstāžu zālēs eksponētos krājuma priekšmetus un informāciju par tiem. Netiešā veidā programmas dalībnieki mācās orientēties muzeja telpās, nolasīt izstāžu un ekspozīciju anotācijas, atrast nepieciešamo informāciju, būt vērīgiem, attapīgiem un apgūst uzvedības noteikumus muzejā. Muzejpedagoģiskajā programmā uzdevumi tiek pielāgoti atbilstoši vecumposmam un mācību saturam, iepriekš saskaņojot ar grupas vadītāju – pedagogu. Nodarbība paredzēta pirmsskolas un skolas vecuma bērniem.

Mērķauditorija: pirmsskolas vecuma bērni, skolēni no 1. līdz 12. klasei.

Norises ilgums: 1h – 1h 30 min.

 

Muzejpedagoģiskajā programmā „Tautumeitas pucējas” skolēni tiek iepazīstināti ar latviešu tautas tērpu, tā sastāvdaļām, nēsāšanas tradīcijām un novadnieces Austras Lindes kolekciju ekspozīcijā „No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”. Praktiskajā daļā jaunākie skolēni, izvēloties nepieciešamās tautas tērpa detaļas, apģērbj un izkrāso papīra lellīti. Vecāko klašu skolēni apgūst šūšanas prasmes, veidojot miniatūro tautas tērpa detaļu – vainadziņu, ko var izmantot kā rokassprādzi.

Programmas laikā skolēni gūst priekšstatu par kultūras mantojumu un tā vērtībām un veido radošu darbu ar latviešu tautas tērpam atbilstošu kompozīciju. Sintezējot vairākus latviešu tautas rakstus un krāsas, mērķtiecīgi izmanto to radoša darba veidošanā. Lai nonāktu pie jaunām un noderīgām idejām, iedvesmojas no Austras Lindes pieredzes.  Prot vadīt procesu no idejas radīšanas līdz tās īstenošanai. Saskaroties ar grūtībām, neatlaidīgi meklē un rod risinājumu, nostiprinot rakstura īpašību – pacietību.

Mērķauditorija: pirmsskolas vecuma bērni, skolēni no 1. līdz 7. klasei.

Norises ilgums: 1h 30min. – 2h.

Muzejpedagoģiskajā programmā „Iepazīsim Alūksni” skolēni, aktīvi  līdzdarbojoties, iepazīst Alūksnes pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu.

Programmas sākumā dalībnieki muzeja speciālista pavadībā iepazīstas ar muzeja pamatekspozīcijām: „Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē” un Alūksnes vienoto vēstures un arheoloģijas ekspozīciju „Laikmetu mielasts”. Pēc ekspozīciju apskates skolēni tiek sadalīti komandās un katra no tām saņem uzdevumu veikšanai nepieciešamo darba komplektu (Alūksnes karti, objektu aprakstus-foto u.c.). Komandas dodas pilsētvidē un meklē attēlotos objektus, fotogrāfē tos, lai gūto pieredzi un zināšanas pielietotu, atbildot uz viktorīnas jautājumiem. Noslēgumā visi uzdevumi tiek pārrunāti un kopīgi tiek noskaidrotas pareizās atbildes.

Programmas dalībnieki, praktiski darbojoties komandā, mācās izzināt situāciju no dažādiem skatpunktiem, lieto un pielāgo situācijai atbilstošas radošās domāšanas pieejas un apgūst orientēšanās prasmes, veicot orientēšanās distanci pēc kartes.

Skolēni tiecas iegūt vispusīgu un precīzu informāciju, iepazīstot lokālo vēsturi.

Mērķauditorija: 5. – 12. klašu skolēni.

Norises ilgums 1h 30min. – 2h.

Muzejpedagoģiskajā programmā “Alūksnes vēstures līkloči” skolēni ieklausās muzeja speciālista stāstījumā, kas ietver ekspozīcijas “Laikmetu mielasts” vēstures periodus (Alūksnes senvēsture, Viduslaiki un Jaunie laiki, Muižas laiki, Latvijas Republikas laiks, Okupācijas laiks, Atmoda un atjaunotās Latvijas Republikas laiks), iepazīstina ar unikālākajiem vai raksturojošākajiem priekšmetiem ekspozīcijā, kā arī veicamajiem uzdevumiem darba lapās. Atbildes darba lapā gan meklējamas ekspozīcijā, gan ir saklausāmas muzeja speciālista stāstījumā. Noslēgumā skolēni tiek sadalīti nelielas grupās, lai kopā aizpildītu tabulu, kurā pie katra vēstures posma ir jāuzraksta fakti vai atziņas, ko ieguva nodarbībā, sniedzot atgriezenisko saiti. Nodarbībā skolēni gūst vispārīgu priekšstatu par vēstures norisēm Alūksnes pusē Latvijas un pasaules vēstures kontekstā.

Mērķauditorija: 9. – 12. klašu skolēni.

Norises ilgums: 1h 30 min.

Dalības maksa uz muzejpedagoģiskajām programmām:

skolēniem- 3,00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem – 1,00 EUR.

Papildus informāciju par muzejpedagoģiskajām programmām aicinām skatīties https://www.aluksnespils.lv/lv/lessons

 

Kontakti saziņai, pieteikumiem:
Jolanta Baldiņa

Alūksnes novada muzeja
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Skip to content