2022. gads Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā - Alūksnes novads

2022. gads Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā sastādīti 96 dzimšanas reģistri – 6 mazuļu dzīvesvietas deklarētas citā pašvaldībā, 90 dzimšanas reģistri bijuši mūsu novadā.

31 ģimenē dzimis pirmais bērniņš, 32 ģimenēs otrais mazulis, piecpadsmit gadījumos vecāki priecājušies sagaidīt trešo bērnu, vienpadsmit ģimenēs dzimis ceturtais bērns, četrās ģimenēs sagaidīts piektais bērns, divās ģimenēs piepulcējies sestais un vienā vienpadsmitais bērniņš. 43 mazuļi dzimuši laulībā esošiem vecākiem, 49 bērniem paternitāte atzīta, reģistrējot dzimšanu, četros gadījumos dzimšanas reģistrā ir ziņas tikai par bērna māti. Dzimumu sadalījums: 52 zēni un 44 meitenes.

2022. gadā nesagaidījām simto mazuli novadā, bet labi, ka jaundzimušo ir kaut nedaudz, bet tomēr vairāk – plus četri. Dubults prieks ģimenei, kurā ieradās dvīņi – brālītis un māsiņa. Populārākais vārds zēniem bijis Emīls, izvēlēts četriem mazuļiem, un Niks – trīs zēniem. Meiteņu vecākiem vairāk paticis vārds Sofija, ielikts trīs reizes. Sešos gadījumos vecāki izvēlējušies likt jaundzimušajam divus vārdus. Dzīvesvietas, reģistrējot dzimšanu, deklarētas sekojoši: Alūksne – 38, Alsviķi – 11, Anna – 1, Ilzene – 1, Jaunalūksne – 10, Jaunanna – 2, Jaunlaicene – 3, Kalncempji – 1, Liepna – 5, Maliena – 0, Mālupe – 4, Mārkalne – 2, Pededze – 2, Veclaicene – 1, Zeltiņi – 1, Ziemeri – 8 jaundzimušie.

Pateicoties Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” čaklajām rokdarbniecēm un SIA “Cewood” ziedojumam, 2022. gadā turpinājās jaukā un sirsnīgā tradīcija – reģistrējot jaundzimušo, pasniegt pūriņu – skaistā iesaiņojumā siltu adītu cepurīti un zeķītes vai adītu sedziņu, ko ieklāt bērniņam ratiņos. Vēl viens pagājušā gada prieks – visu Alūksnes novadā dzimušo mazulīšu sveikšana kopīgā pasākumā Pilsētas svētkos, un jaunā tradīcija – īpašo Mazā novadnieka karotīti dāvināt visiem jaundzimušajiem. Ir pieņemti 102 lēmumi par bērna piedzimšanas pabalstu, ko izmaksā pašvaldība, ja vismaz vienam no vecākiem pamata deklarētā dzīvesvieta bijusi Alūksnes novadā ne mazāk kā sešus mēnešus. Šo pabalstu var pieprasīt pusgada laikā no bērna dzimšanas neatkarīgi no tā, kur tā reģistrēta, un tā apmērs ir 40% no minimālās darba algas.

Pagājušajā gadā izdarīti 87 laulību reģistri, kas ir par desmit vairāk kā iepriekšējā gadā. Četri reģistri sastādīti pamatojoties uz reliģisko konfesiju sniegtajām ziņām. Piecpadsmit pāri izvēlējušies laulības ceremoniju ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Joprojām iecienītākā vieta ir Aleksandra paviljons Alūksnes muižas parkā, laipa pie šī paviljona un laipa Alūksnes ezera otrā pusē uz pretī 101 pakāpienam, Tempļakalna Rotonda. Brīnišķīga vieta laulību ceremonijai ir restaurētajās telpās Alūksnes Jaunajā pilī. Bet ir bijušas arī īpašas ceremonijas dzimtas mājās Annas un Alsviķu pagastos, priežu silā un Ķauķu kalna virsotnē. Trīs laulības bijušas ar ārzemniekiem – Lielbritānijas, Lietuvas un Krievijas pilsoņiem. 124 personām tā bijusi pirmā laulība, 40 personas reģistrējušas otro laulību, bet 10 personām bijusi trešā laulība. Divas ģimenes ir saņēmušas īpašo pašvaldības svētku sveicienu Dimanta kāzās, četri pāri Zelta kāzu jubilejā. Visas stiprās ģimenes, kas nodzīvojušas laulībā 50 un vairāk gadu, aicinājām uz Stipro ģimeņu godināšanas pasākumu pagājušā gada augustā.

2022. gadā sastādīti 253 miršanas reģistri, no kuriem 222 bijuši Alūksnes novada iedzīvotājiem. No kopējā aizgājēju skaita – 121 vīrietis un 132 sievietes. Pēc vecumiem mirušo sadalījums: 10 – 19 gadi 1 persona; 20 – 29 gadi 1 persona; 30 – 39 gadi 4 personas; 40 – 49 gadi 4 personas; 50 – 59 gadi 18 personas; 60 – 69 gadi 38 personas; 70 – 79 gadi 56 personas; 80 – 89 gadi 87 personas; 90 – 99 gadi 43 personas; 101 gads 1 persona. Mirušo skaita teritoriālais sadalījums ir sekojošs: Alūksne – 100, Alsviķi – 24, Anna – 4, Ilzene – 2, Jaunalūksne – 14, Jaunanna – 4, Jaunlaicene – 4, Kalncempji – 2, Liepna – 11, Maliena – 3, Mālupe – 24, Mārkalne – 5, Pededze – 6, Veclaicene – 4, Zeltiņi – 5, Ziemeri – 10. Reģistrējot miršanas faktu, tiek nodots arī mirušā personu apliecinošais dokuments. Ja šis dokuments ir nozaudēts vai nav atrodams, dzimtsarakstu nodaļa par to ievada ziņas Nederīgo dokumentu reģistrā. Pagājušajā gadā šāda situācija bijusi 11 gadījumos.

Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 395 iesniegumi par dokumentu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistriem. Izsniegtas 132 atkārtotas apliecības un 166 izziņas no reģistriem. Starpvalstu sadarbības ietvaros, atbilstoši valstu pieprasījumiem, ir sagatavoti un nosūtīti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti par 12 personām. Par 201 reģistru ir ievadīta informācija Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā, sniedzot ziņas pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta, citu dzimtsarakstu nodaļu, notāru, Valsts policijas, pašvaldības iestāžu pieprasījumiem. Ir saņemti 10 iesniegumi par vārda vai uzvārda maiņu un viens iesniegums par tautības maiņu.

2022. gadā sveicām divas mūsu novada iedzīvotājas, kas pārkāpušas 101 un 102 gadu slieksni. Kāds gudrais ir teicis, kas labas veselības un ilga mūža noslēpums ir pavisam vienkāršs – domāt labas domas, runāt labus vārdus un darīt labus darbus. Lai katram tas izdotos iespējami vairāk!

Inga Ozoliņa,
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Skip to content