Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes 16.02.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas ārkārtas sēdes 16.02.2023. darba kārtība

16.02.2023., plkst. 9:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
1. Par domes deputātu iesnieguma un tam pievienotā lēmuma projekta “Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2022.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.106 “Par Alūksnes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu institucionālo sistēmu”” izskatīšanu.
2. Par Sociālās, izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētājas Līgas LANGRATES iesnieguma un tam pievienotā lēmuma projekta “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “SP LABĀKA RĪTDIENA”” izskatīšanu.

Skip to content