Vēl viens jaunbūvētais ražošanas angārs nodots uzņēmējam - Alūksnes novads

Vēl viens jaunbūvētais ražošanas angārs nodots uzņēmējam

Vēl viens jaunbūvētais ražošanas angārs nodots uzņēmējam

Dzintars Adlers un Askolds Zelmenis svinīgi pārgriež lentu pie jaunās ražošanas ēkas

Turpinot īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīto projektu “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā”, Alūksnes novada pašvaldība uzņēmēju rīcībā nodevusi jau otro ražošanas ēku. Tā atrodas Merķeļa ielā Alūksnē un to nomās SIA “4Plus serviss”.

 

– Šī Eiropas struktūrfondu finansējuma programma ir paredzēta tieši uzņēmējdarbības atbalstam. Pašvaldība, izvērtējot vietējo uzņēmēju potenciālu, ar šī projekta palīdzību ir varējusi nodrošināt jaunu ražošanas ēku būvniecību, tādejādi  dodot iespēju uzņēmējiem turpināt attīstīt dažādus ražošanas procesus, – sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

 

Uzņēmums ir gandarīts, ka pašvaldība ir saskatījusi novada uzņēmēju vajadzības.

– Pašvaldība, piedaloties tai pieejamās Eiropas Savienības fondu aktivitātēs, saņem lielāku atbalstu. Uzņēmējiem ne vienmēr šādas aktivitātes ir pieejamas un, ja ir, tad nereti ar ļoti mazu atbalsta intensitāti. Noteikti to atpelnīsim ar saviem nodokļiem un darba vietām, – uzsvēra SIA “4 Plus serviss” valdes loceklis Askolds Zelmenis.

 

Ņemot vērā energoresursu cenas pieaugumu, uzņēmums divu gadu laikā plāno efektivizēt un modernizēt ražošanas procesus, ieviešot automatizāciju. Tāpat energoresursu neatkarības nodrošināšanai blakus ražotnes teritorijai izveidots saules parks ar 500 kilovatu jaudu un ir iecere par nepieciešamību dubultot saules parka jaudu.

 

Šis projekts ir izstrādāts, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, un tā mērķis ir izveidot komercdarbībai piemērotu infrastruktūru novadā. Projekts vērsts uz vairāk nekā 32 uzņēmumiem novadā, kuru pamatdarbības jomas saistītas ar ražošanu, pārvadājumiem un citām novada attīstībai svarīgām nozarēm, kā arī potenciālajiem komersantiem, investoriem, vietējiem uzņēmumiem un projekta sadarbības partneriem. Īstenojot projektu, visiem iesaistītajiem uzņēmējiem ir jānodrošina arī savs ieguldījums – jaunas darba vietas un investīcijas. Kopumā visā projektā tie ir 10 miljoni eiro investīciju un 111 darba vietas.

 

Ražošanas ēku tehniskās dokumentācijas autors ir SIA “Angāri”, būvdarbus objektā veica SIA “RRKP būve”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Būvuzraugi LV”. Ražošanas ēku projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

 

Projekts “Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā” atbalstīts specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2 “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 4. kārtā.

Vēl viens jaunbūvētais ražošanas angārs nodots uzņēmējam

Ražošanas ēka Merķeļa ielā, ko no pašvaldības nomās SIA “4 Plus serviss”

Vēl viens jaunbūvētais ražošanas angārs nodots uzņēmējam

Vēl viens jaunbūvētais ražošanas angārs nodots uzņēmējam

 

 

Evitas APLOKAS foto

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

ERAF

Skip to content