Alūksnes Mūzikas skola izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu 2023./ 2024. mācību gadam - Alūksnes novads

Alūksnes Mūzikas skola izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu 2023./ 2024. mācību gadam

1.Profesionālās ievirzes izglītības programmās:
1.1. Taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons*)
1.2. Stīgu instrumentu spēle (vijole, kokle*)
1.3. Pūšaminstrumentu spēle* (flauta, klarnete, saksofons, trompete, mežrags, eifonijs, trombons, tuba)
1.4. Vokālā mūzika – kora klase
1.5. Sitaminstrumentu spēle*
Mācību ilgums profesionālās ievirzes izglītības programmās 6* – 8 gadi
(ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 7 – 9* gadi).

2. Interešu (sagatavošanas un dziedāšanas klašu) izglītības programmās
(ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 5 – 6 gadi).

3. Pieaugušo izglītības programmās (nav noteikts vecuma ierobežojums).

Iesniegumi par uzņemšanu Alūksnes Mūzikas skolā tiek pieņemti līdz 31. maijam. Veidlapa saņemama skolas lietvedībā vai Alūksnes Mūzikas skolas mājas lapā. Aizpildīts iesniegums iesniedzams skolas lietvedībā vai elektroniski parakstīts nosūtāms uz e-pastu: muzikas_skola@aluksne.lv

Konsultācijas: 1., 2. jūnijā plkst. 10.00 vai 15.00
Uzņemšanas pārbaudījums: 5. jūnijā plkst. 10.00 vai 15.00

Skolas adrese :
Jāņkalna iela –38, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301
Kontakttālrunis: 64381440 ; 26137177
e-pasts muzikas_skola@aluksne.lv
http://muzika.aluksne.lv

Skip to content