Finanšu komitejas 20.04.2023. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 20.04.2023. sēdes darba kārtība

20.04.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
2. Par dzīvojamās mājas [..], Alūksnes novadā dzīvokļa īpašumam Nr. [..] piederošo zemesgabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
3. Par cirsmas īpašumā “Līkumi”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par cirsmas īpašumā Pils iela 31, Alūksnē, Alūksnes novadā (Muižas parks) atsavināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0154, “Mazās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
6. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3688 003 0069, “Jaunās Papardes”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdu iela 14, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
8. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Strazdu iela 16, Alūksnē, Alūksnes novadā atsavināšanu.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr. 30 “Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2023. – 2025. gadam apstiprināšanu”.
10. Par nomas maksas atlaides piešķiršanu.
11. Par saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par izglītojamo pārvadājumiem, braukšanas maksas atvieglojumiem un izdevumu kompensācijas kārtību Alūksnes novadā” izdošanu.
12. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” izdošanu.
13. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.477 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis””.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.475 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte””.
15. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 23.02.2023. lēmumā Nr.44 “Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš””.
16. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 476 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādei “Sprīdītis””.
17. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 213 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes pilsētas sākumskolai”.
18. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr.214 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada vidusskolai”.
19. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 215 “Par amata vietām un atlīdzību Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai”.
20. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 228 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
21. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 206 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Kultūras centram”.
22. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.05.2022. lēmumā Nr. 230 “Par amata vietām un atlīdzību Centrālajai administrācijai”.
23. Par Alūksnes novada Kultūras centra maksas pakalpojumiem.
24. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
25. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
26. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes Mākslas skolai.
27. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
28. Informācija par sporta un aktīvās atpūtas centra “Mežinieki” sniega trašu sagatavošanas esošo tehniku
29. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2022.gada 15.jūnija lēmumā Nr.242 “Par projektu “Tālavas ielas pārbūve Alūksnē, Alūksnes novadā (2.kārta)””.
30. Par Satiksmes ministrijas līdzfinansējuma iekļaušanu, papildu finansējuma piešķiršanu un finansējuma pārkārtošanu.

Skip to content