Pašvaldība aicina uz tikšanos uzņēmējus - Alūksnes novads

Pašvaldība aicina uz tikšanos uzņēmējus

Pašvaldība aicina uzņēmējus uz informatīvu tikšanos 9. maijā, plkst. 15.00, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē par atbalstu uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai.

Saistībā ar Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos” 6.1.1.3. pasākuma “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” plānoto aktivitāti attīstīt uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru Alūksnes novada pašvaldība aicina uzņēmējus, kuri tuvāko 5 gadu laikā plāno ieguldīt savā uzņēmējdarbībā ne mazāk kā 300 000 EUR un radīt jaunas darba vietas, un to attīstībai būtu nepieciešams saņemt atbalstu no pašvaldības infrastruktūras izveidei. Tikšanās laikā pašvaldība iepazīstinās uzņēmējus ar plānotā projekta ieviešanas nosacījumiem, finansējuma apjomu, iespējamo atbalsta veidu un uzņēmēju saistībām projekta rezultatīvo rādītāju sasniegšanā.

Skip to content