Kompleksā projektā Alūksnē sakārto pilsētas centru un rada jaunu ēku Tūrisma informācijas centram - Alūksnes novads

Kompleksā projektā Alūksnē sakārto pilsētas centru un rada jaunu ēku Tūrisma informācijas centram

Tā kā pēdējā laikā ir jautājumi par jauno tūrisma informācijas centra ēku un tās apkārtnē notikušajiem būvdarbiem, pašvaldība sniedz plašāku skaidrojumu par darbiem, kas šajā vietā veikti.

Alūksnes izziņas un pakalpojumu centra būvniecības projekta ietvaros ir veikts komplekss būvniecības process, kas sevī ietvēra vairākus elementus:

 • jaunas ēkas celtniecību. Ēka ir nulles tipa ēka ar trīspakešu logiem, kas nozīmē, ka ekspluatācijā tā būs energoefektīva un ekonomiska. Ēkā ir biroja darba telpas tūrisma informācijas centra darbiniekiem, apmeklētāju apkalpošanas telpa. Ir ierīkotas sabiedriskās labierīcības, kas iedzīvotājiem būs pieejamas visu diennakti, pie ēkas ierīkots brīvkrāns,
 • visu ēkas funkcionēšanai nepieciešamo inženierkomunikāciju – elektrības pieslēgums, siltumapgāde, ūdensvads un sadzīves kanalizācija – pieslēgumu izbūvi pilnībā no nulles,
 • bruģēta ēkas priekšlaukuma izbūvi, kas var tikt izmantots iedzīvotājiem atpūtai, nelieliem publiskiem pasākumiem, tajā paredzēta arī pieturvieta tūrisma vilcieniņam (pakalpojumu nodrošina komersants),
 • solu un velosipēdu novietņu ar trim elektrovelosipēdu uzlādes stacijām ierīkošanu ēkas priekšlaukumā,
 • bruģētas gājēju ietves izbūvi no Pils ielas līdz Skolas ielai,
 • jauna publiski pieejama bruģēta automašīnu stāvlaukuma izbūvi blakus ēkai Ojāra Vācieša un Pils ielu krustojumā,
 • elektroniska tūrisma informācijas pašapkalpošanās kioska uzstādīšanu, kas pieejams visu diennakti,
 • teritorijas labiekārtošanu 4600 m2 platībā.

 

Būvdarbu kopējā līgumcena ir 710 475,26 bez PVN (ar PVN 859 675,06 EUR). Ēkas būvdarbu izmaksas no šīs summas sastāda tikai daļu – 266 000 EUR.

Pārējās izmaksas ir:

 • ārējo inženiertīklu izbūve un labiekārtošana – 270 000 EUR bez PVN (t.sk.: teritorijas tīkli, ūdensapgādes ārējie tīkli, kanalizācijas tīkli, siltumtrase, labiekārtošana)
 • automašīnu stāvlaukums ar elektroapgādes tīkliem – 107 475,26 EUR bez PVN;
 • santehniskie darbi – 47 000 EUR bez PVN (t.sk. siltummezgls, ventilācija, apkure, ūdensvads, kanalizācija ēkā),
 • elektromontāžas un vājstrāvu montāžas darbi – 20 000 EUR bez PVN (t.sk. elektroapgāde, zemējums, videonovērošanas sistēma, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija.

Izsludinātajā atklāta konkursa iepirkuma procedūrā, saskaņā ar būvprojektā esošajiem būvdarbu apjomiem, tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi. Piedāvājumus izvērtējot, līgums noslēgts ar pretendentu, kurš bija atbilstošs nolikuma prasībām un ar zemāko piedāvājuma cenu. Līguma izpildes laikā līgumcena nav palielinājusies.

Skip to content