Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs apmeklē Alūksnes novadu - Alūksnes novads

Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs apmeklē Alūksnes novadu

Trešdien, 26. jūlijā, Alūksnes novadā reģionālajā vizītē viesojās satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.

Vizītes laikā ministrs tikās ar Alūksnes novada pašvaldības vadību – domes priekšsēdētāju Dzintaru Adleru, priekšsēdētāja vietniekiem Aivaru Fominu, Druvi Tomsonu, izpilddirektoru Ingu Berkuli, kā arī apmeklēja vairākus ielu un ceļu posmus.

Sarunā pašvaldībā domes priekšsēdētājs Dz. Adlers pateicās Satiksmes ministrijai par sniegto atbalstu un piešķirto valsts budžeta finansējumu Tālavas ielas 2. kārtas pārbūvei, kas dod iespēju sakārtot šo novadam nozīmīgo tranzītielas posmu.

Pašvaldības vadība ministru iepazīstināja ar novadam nozīmīgiem nepieciešamiem ieguldījumiem ceļu infrastruktūrā, piemēram, tranzītielas Pils ielas posmu virzienā uz Liepnu pie “Mežiniekiem”. Tika apspriesti VAS “Latvijas Valsts ceļi” plānos iekļautie tuvākie ceļu būvdarbi novada teritorijā, tostarp autoceļa P39 Alsviķi-Ape posms, ceļa P44 Ilzene-Līzespasts dubultās virsmas apstrāde. Tikšanās laikā pārrunāti arī tādi jautājumi kā valsts autoceļu pārņemšanas process pašvaldības īpašumā un birokrātiskas procedūras, kas kavē pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras projektu īstenošanu.

Šobrīd novada prioritāte ir cietā seguma izbūve autoceļam V386 Alūksne-Ziemeri-Veclaicene – sarunā ar satiksmes ministru J. Vitenbergu pašvaldības vadība aktualizēja tā pārbūves jautājumu. Par nepieciešamību sakārtot šo pašlaik grants seguma autoceļu pašvaldībai uzmanību vērsuši vietējie uzņēmēji, kuru darbībai ir būtisks tā stāvoklis, un pašvaldība šajā sakarā griezusies ministrijā. Minētais autoceļš ir tuvākais savienojums Alūksnei ar šoseju uz Igauniju un tālāk uz Skandināvijas valstīm, ceļa seguma kvalitātes uzlabošana sniegtu arī iespēju pilnvērtīgāk izmantot vienu no novada būtiskākajiem resursiem – Alūksnes ezeru.

Tikšanās gaitā pašvaldības vadība vērsa uzmanību arī uz to, ka ir svarīgi, lai valsts un reģionu attīstība būtu vienota un tiktu skatīta kopainā – lai valsts līmeņa plāni sakristu ar pašvaldību iecerēm, un valsts augstākām amatpersonām būtu zināmas katras pašvaldības nozīmīgākās attīstības vajadzības.

Pēc sarunas pašvaldībā satiksmes ministrs J. Vitenbergs klātienē apsekoja Tālavas ielas 2. kārtas būvdarbu gaitu, kā arī guva priekšstatu par Pils ielas posma pie “Mežiniekiem” pārbūvi satiksmes drošības uzlabošanai, autoceļu V386 Alūksne-Ziemeri-Veclaicene un P39 Alsviķi-Ape stāvokli. Ministrs apskatīja arī jauno Alūksnes Sporta centru un ražošanas ēku “Biznesa stacija” Tālavas ielā 5, Alūksnē.

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības

Centrālās administrācijas

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Skip to content