Paziņojums par atļauju īstenot Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumus - Alūksnes novads

Paziņojums par atļauju īstenot Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumus

Alūksnes novada pašvaldība 2023.gada 11.septembrī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā ministrija noradījusi, ka Alūksnes novada teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami ar 2023.gada 11.septembrī

Pilnveidotais Alūksnes novada teritorijas plānojums apskatāms valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28067.

Skip to content