Attīstības komitejas 18.09.2023. darba kārtība - Alūksnes novads

Attīstības komitejas 18.09.2023. darba kārtība

18.09.2023., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

0. Par darba kārtību.
1. Par atmežošanas atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā īpašumā [..], Alūksnes novadā.
2. Par Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm 2023./2024. gada ziemas sezonai.
3. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Pašvaldību mācību centrs”.
4. Par izstāšanos no starptautiskas asociācijas “Innovation Circle Network”.
5. Par izstāšanos no biedrības “Latvijas Skolu sporta federācija”.
6. Informācija par medībām Alūksnes pilsētā.

Skip to content