Alūksnes novads – otro gadu trešais ceļu satiksmei drošākais novadu grupā - Alūksnes novads

Alūksnes novads – otro gadu trešais ceļu satiksmei drošākais novadu grupā

Alūksnes novads – otro gadu trešais ceļu satiksmei drošākais novadu grupāJau otro gadu Alūksnes novads atzīts par trešo ceļu satiksmei drošāko novadu grupā. Tas noskaidrojies “Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indeksā 2022”.

Satiksmes ministrija noskaidrojusi ceļu satiksmei drošākās valstspilsētas un novadus 2022. gadā, kas pievērš pastiprinātu uzmanību ceļu satiksmes drošībai, ņemot vērā statistikas datus par ceļu satiksmes negadījumiem un veicot iedzīvotāju aptauju.

– Paldies par balvu! Tas ir novērtējums pašvaldības mērķtiecīgi un ilgā laika periodā paveiktajam ceļu satiksmes drošības un infrastruktūras jomā. Protams, mums ir vēl, kur attīstīties, un darāmā vēl daudz. Pašvaldībā to apzināmies un jau plānojam turpmākos projektus, – tā, saņemot balvu, sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.

Ceļu satiksmes drošības indeksa mērķis ir izcelt un popularizēt labās prakses piemērus par ceļu satiksmes drošības uzlabošanas iniciatīvām. Tāpat arī veicināt izpratni pašvaldību atbildīgo amatpersonu un iedzīvotāju vidū par ceļu satiksmes drošību, sekmējot pakāpenisku ceļu satiksmes drošības uzlabošanu Latvijas pašvaldībās.

– Ceļu satiksmes drošības jomā, īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem, ir nepieciešami būtiski uzlabojumi. Tāpat uzlabojumi ir vajadzīgi attiecībā uz piekļūstamību cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Droša mikromobilitāte un pieejamība ir prioritāri jautājumi, kas risināmi kopā ar pašvaldībām, jo tieši tās plāno un īsteno pasākumus savās teritorijās. Pētījums ataino reālo situāciju un mudina pašvaldības pievērst lielāku uzmanību ceļu infrastruktūras, kvalitātes un drošības uzlabošanai, – uzsver satiksmes ministrs Kaspars Briškens.

“Ceļu satiksmes drošības pašvaldību novērtēšanas indekss 2022” pasākumu finansē no Ceļu satiksmes drošības padomes līdzekļiem.

Alūksnes novads – otro gadu trešais ceļu satiksmei drošākais novadu grupā

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content