Izmaiņas Mālupes bibliotēkas darba laikā - Alūksnes novads

Izmaiņas Mālupes bibliotēkas darba laikā

Izmaiņas Mālupes bibliotēkas – Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba laikā no 23.10.2023.:

Pirmdien              8:00 līdz 17:30

Otrdien                11:00 līdz 19:00

Trešdien              10:00 līdz 19:00

Ceturtdien          8:00 līdz 17:30

Piektdien             7:30 līdz 13:30

Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 12:30, piektdienās bez pusdienu pārtraukuma

 

Informācija par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru darba laikiem Alūksnes novadā: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/klientu-apkalposanas-centri/aluksnes-novada-bibliotekas-strukturvienibas-pagastu-bibliotekas-pasvaldibas-klientu-apkalposanas-centri/

Skip to content