Pārrobežu sadarbības projektā organizēs sporta aktivitātes - Alūksnes novads

Pārrobežu sadarbības projektā organizēs sporta aktivitātes

Pārrobežu sadarbības projektā organizēs sporta aktivitātesAlūksnes novada pašvaldības pārstāvji šonedēļ viesojās Setomā pašvaldībā Igaunijā, kur notika Igaunijas-Latvijas programmas projekta “Sports visiem” atklāšanas pasākums.

Minēto projektu īsteno Setomā pašvaldība un Repinas Sporta klubs Igaunijā un Alūksnes novada pašvaldība Latvijā. Tikšanās reizē partneri apsprieda paredzēto aktivitāšu plānojumu un sagaidāmos rezultātus, tikās ar Igaunijas-Latvijas programmas sekretariāta pārstāvi sarunā par projekta ieviešanas gaitu. Projektā iesaistīto pušu pārstāvji apmeklēja vairākus sporta un rekreācijas objektus – Varskas ģimnāzijas sporta zāli, sporta un aktīvās atpūtas parku, Varskas Veselības veicināšanas centru un akvaparku, lai pārrunātu sadarbības iespējas sporta pasākumu organizēšanā.

Projekta mērķis ir izveidot spēcīgu pārrobežu sporta kopienu no pierobežas reģioniem:

  • organizējot 17 kopīgus sporta pasākumus, popularizējot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu plašā pulkā vietējiem iedzīvotājiem, īpašu uzmanību pievēršot sieviešu iesaistei;
  • iesaistot ap 220 dalībniekiem no 3 reģioniem uz pārrobežu sporta pasākumiem.

Paredzēts organizēt basketbola, ielu basketbola, pludmales volejbola, futbola, diskogolfa turnīrus, jogas un vieglatlētikas festivālu, orientēšanās pasākumus. Lai aktivitātēs iesaistītu iedzīvotājus, kuriem nepatīk lieli sporta pasākumi, bet būtu ieinteresēti pavadīt aktīvi laiku svaigā gaisā individuāli, projektā plānots izstrādāt virtuālos orientēšanās maršrutus.

Projektu “Vietējo sporta kopienu aktivizēšana no pierobežas reģioniem, izmantojot pārrobežu sadarbību”/“The activation of local sport communities from border regions through cross-border cooperation” SPORTS VISIEM/ SPORTS FOR ALL finansē Interreg VI-A Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027. gadam.

Pārrobežu sadarbības projektā organizēs sporta aktivitātes Pārrobežu sadarbības projektā organizēs sporta aktivitātes Pārrobežu sadarbības projektā organizēs sporta aktivitātes

ES

SAGATAVOJA: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content