RĪCĪBAS DIENAS 2023 - Alūksnes novads

RĪCĪBAS DIENAS 2023

PLANĒTA PIRMAJĀ VIETĀ

Kā jau katru gadu Ekoskolu Rīcības dienās, katra no grupiņām uzmeklēja kādu sadarbības partneri, iestādi pilsētā, kuru apmeklēt, vai kuras pārstāvji ierodas pie bērniem, lai kopīgi pārdomātu savas izvēles un rīcības, kas būtu dabai draudzīgas.

Tā kā šogad mūsu Ekoskolas gada tēma ir Mežs un vienlaikus esam iesaistījušies Life integrētajā projektā  “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”, tad, gatavojot plakātu un tikšanos saturu, domājām un mācījāmies par dabai draudzīgām rīcībām, ko varam veikt, gan apmeklējot, gan apsaimniekojot mežu. Par sadarbības partneriem šī gada Rīcības dienās izvēlējāmies gan mūsu ilgstošos un uzticamos draugus, gan uzrunājām iestādes, kas nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu, ar kurām līdz šim sadarbība nav bijusi:

1.grupas bērni tikās ar SIA “Ligzdiņas AJ” mežizstrādes operatoru K. Latiku, kurš pastāstīja bērniem par atkritumiem mežā, par meža izciršanu, tīrīšanu, stādīšanu, kā arī piesārņojumu, kas rodas no meža tehnikas. Bērnu sagatavotu plakātu “Ko atnesi to aiznes” K. Latiks izvietos mežā.

2.grupas bērni devās uz SIA 4 Plus, kur iepazinās ar kokapstrādes uzņēmuma darbu un aiznesa plakātu par mežu saudzēšanu.

3.grupas bērni devās uz Alūksnes novada Domi, kur tikās pagastu pārvalžu apvienības vadītāju I. Sniedzi un nodeva bērnu zīmētus plakātus un materiālu ar OR kodiem par uzvedību mežā, ko aizvest visu 15 pagastu Alūksnes novada pagastu pārvalžu vadītājiem un bibliotēkām.

4.grupas bērni devās uz  pašvaldības aģentūru “Spodra”, kur sarunā ar aģentūras vadītāju V. Čugunovu pateicās aģentūrai par tīru un sakoptu vidi pilsētā,  noskaidroja Mazās Ekopadomes 2023.gada pavasarī iesniegto priekšlikumu atkritumu urnu jumtiņiem  tālāko virzību un nodeva plakātu “Planēta 1.vietā. Tā jāmīl un jāsargā tieši šodien!”.

5.grupas bērni izgatavoja stilizētu bērzu ar uzrakstiem/ uzsaukumiem: “Ko atnesi, to aiznes”, “Mežs- mūsu draugs”, “Esi dabas draugs” un devās uz Alūksnes Tūrisma centra jauno ēku, kur iepazina TIC darbību un nodeva savu vēstījumu, lai ar to var iepazīties visi pilsētas un novada viesi.

6.grupa devās uz Alūksnes Virsmežniecību, kur virsmežzinis A.Mičulis saistoši pastāstīja par savu profesiju un nodeva bērnu sagatavotus padomus meža saudzēšanai izlikšanai apskatei apmeklētājiem. Tā kā bērniem bija arī nodarbība ar Alūksnes muzeja darbiniecēm, kur tika iepazīstināti ar seno laiku mežistrādes darbarīkiem, tad veiksmīgi radās priekšstats par tehnoloģiju attīstību mežizstrādē.

7.grupa  devās uz Alūksnes mūzikas skolu, kur tikās ar direktori D.Berkuli, nodeva grupā gatavoto plakātu, ko varēs pēc tam izvietot informācijas stendā audzēkņiem. Plakātā apkopota galvenā domā – par katra atbildību, lai mežā neradītu atkritumus.

8.grupa apmeklēja Alūksnes, Apes novada fondu, iepazina NVO darbu un nodeva plakātu “Ko atnesi, to aiznes”.

9.grupa devās uz Alūksnes bibliotēku, aiznesa plakātu “Mežs – lielākā dabas bagātība”, sarunā ar bibliotēkas darbiniecēm pārrunāja par papīra ražošanu un bibliotēku darba nozīmi daudzkārtējā grāmatu izmantošanā.

10.grupu apmeklēja Alūksnes muzeja darbinieces, kas parādīja un iepazīstināja ar  seno laiku darbarīkiem, ko izmantoja koka apstrādei un izstādīšanai muzejā saņēma plakātu ar galveno domu:  “Planēta pirmajā vietā!” “Aug mežs – augam arī mēs!”.

11.grupa devās uz NBS Kājnieku skolu, kur guva priekšstatu par karavīru ikdienu, ekipējumu, transportu, nodeva plakātu ar  galvenajām idejām “Ko atnesi, to aiznes”,  ”Mežs ir mūsu draugs”, “Palmu eļļai – NĒ!”. Liels prieks dzirdēt, ka iepriekšējo gadu Rīcības dienu plakāti joprojām atrodas darbinieku atpūtas telpā un atgādina par videi draudzīgām rīcībām.

Iestādes jubilejas izrāde “Ezītis Pukšķītis” pēc I. Šteinbergas fotopasakas motīviem, arī tika izvēlēta, lai gatavojoties tai, bērni un skolotājas varētu pārrunāt un iepazīt dzīvnieku dzīvi mežā un dabai draudzīgas rīcības, vienlaikus gūstot pozitīvu emocionālu pārdzīvojumu. Pie mums ciemojās un izrādi apmeklēja ne tikai katras grupas bērnu vecāki un bērni, bet arī 136 PII “Pienenīte”, PII “Pūcīte”, PII “Mazputniņš”, Ziemeru pamatskolas un Alūksnes vidusskolas pirmsskolas grupu bērni un laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnāliste A. Bērziņa.

Vienojošais, ko līdz ar plakātu saņēma katra iestāde, ar kuru darbiniekiem tikāmies Rīcības dienās ir skolotājas S.Strakšas sagatavotie kvadrātkodi, kuros paslēpti labi padomi un informācija par interesantām lietām, kas saistās ar mežu, piemēram, ar aktīvo atpūtu mežā, labas uzvedības noteikumi mežā, izaudzē savu Ziemassvētku eglīti un citi.

RĪCĪBAS DIENAS 2023 RĪCĪBAS DIENAS 2023 RĪCĪBAS DIENAS 2023 RĪCĪBAS DIENAS 2023 RĪCĪBAS DIENAS 2023 RĪCĪBAS DIENAS 2023 RĪCĪBAS DIENAS 2023

Grupu veikumu apkopoja: Anta APINE, vadītājas vietniece izglītības jomā

Foto no grupu skolotāju arhīviem.

Skip to content