AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! - Alūksnes novads

AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ!

“Gudrības mātes”, 6. grupas bērniem, novembris ir svētku mēnesis.

Gatavojām telpu rotājumus, dekorācijas, mācījāmies dziesmas un dejas, dzejolīšus. Izkopām tādas vērtības un tikumus kā labsirdība, Dzimtenes mīlestība, patriotisms, atbildība, ģimene.

Mēneša sākumā svinējām “Sprīdīša” dzimšanas dienu. Kopā ar vecākiem skatījāmies teātra izrādi par ezīti Pukšķīti. Bērni priecēja ar skanīgām dziesmām, raitu dejas soli, piedaloties teātra izrādē.

Šajā laikā runājām par draudzību, par to, ka draudzība ir dāvana. Vecākus aicinājām uz svētku kliņģeri grupā. Bērni sagatavoja galda kartes savai ģimenei. Grupas draudzības koku papildinājām ar laba vēlējumiem.

Mēs esam dabai draudzīgi, šogad mūsu grupas bērni ir Mazā Ekopadomes dalībnieki,  aktīvi iesaistījāmies Ekoskolu Rīcības dienās “Planēta pirmajā vietā!” Gatavojām plakātu un atgādnes par saudzīgu attieksmi pret dabu. Ekoskolas gada tēma šajā mācību gadā ir “Mežs”, tādēļ devāmies uz Alūksnes mežniecību, tikāmies ar virsmežzini A. MIČULI. Prezentējām savu plakātu, kā arī uzzinājām jaunas zināšanas par meža ekosistēmu. Atgādnes “Saudzē dabu!”, “Ko atnesi, to aiznes!”, “Mežs ir mūsu bagātība!”, sadarbībā ar vecākiem, nogādājām Ziemeru pamatskolā, VUDG, veikalā Maxima, Alūksnes novada muzejā. Mēs vēlamies dzīvot tīrā, sakoptā pasaulē, aktīvi darboties, lai to saudzētu, un arī tā ir mūsu svētku sajūta.

Gatavojot radošos darbus “Mana Latvija”, bērni varēja parādīt ar ko viņi lepojas, par ko viņi priecājas un kādus labos darbus dara savai Tēvzemei par godu.

“Labo darbu nedēļā” vēlējāmies atbalstīt citus bērnus, iepriecināt viņu sirsniņas, tāpēc atbalstījām Bērnu slimnīcas fonda akciju “Sūti drosmi ar Omniva”, nosūtot rotaļlietas, spēles, grāmatas BKUS “Drosmes kastei”.

Svētku  laikā pie iestādes durvīm iededzām gaismas lukturīšus, lai gaisma vairotu prieku un svētku sajūtu rudens tumšajā laikā!

AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ!     AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ! AR SVĒTKU SAJŪTU SIRSNIŅĀ!   

Sagatavoja: Sanita APŠUSALA, Mārīte REZGORIŅA

Skip to content