7. decembrī sāksies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai - Alūksnes novads

7. decembrī sāksies parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu sāksies 7. decembrī.

No 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.

Ar grozījumiem Notariāta likumā var iepazīties šeit: https://www.cvk.lv/lv/jaunums/parakstu-vaksana-par-aptureta-likuma-grozijumi-notariata-likuma-atcelsanu-saksies-7-decembri 

 Alūksnes novadā parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās:

  • Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā;
  • Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes ēkā, “Pagastnams”, Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

 Parakstu vākšanas vietas darbosies katru dienu laika periodā no 2023. gada 7. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim  šādos darba laikos:

  • Pirmdienās, trešdienās, piektdienās 9.00-13.00
  • Otrdienās, ceturtdienās 14.00-18.00
  • Sestdienās, svētdienās un svētku dienās 10.00-14.00

 Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja 2024. gada 5. janvārī parakstīties savā atrašanās vietā, saskaņā ar šā vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu. Iesniegums par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā iesniedzams ne vēlāk kā parakstu vākšanas 29. dienā (ne vēlāk kā 2024. gada 4. janvārī). Iesniegumi par parakstīšanos savā atrašanās vietā iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301,
  • nosūtot uz e-pastu nvk@aluksne.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu,
  • iesniedzot to vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā parakstu vākšanās vietā, sākot no 7. decembra.

 Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).

 Parakstu vākšana jārīko, jo 34 Saeimas deputāti ir vērsušies pie Valsts prezidenta, pieprasot apturēt Saeimā pieņemto Notariāta likuma grozījumu publicēšanu uz diviem mēnešiem un nodot tos tautas nobalsošanai.

! Parakstoties par apturētajiem likuma grozījumiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

 

Vairāk informācijas iespējams saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā  www.cvk.lv, tālrunis 67049999.

Alūksnes novada vēlēšanu komisijas kontakti: mob.t.26526652, e-pasts nvk@aluksne.lv

 

SVARĪGI – šajā parakstu vākšanā NAV iespējams parakstīties par Saeimas atlaišanu

 

Skip to content