Pašvaldība lūdz nodrošināt valsts ceļu uzturēšanu augstākā kvalitātē - Alūksnes novads

Pašvaldība lūdz nodrošināt valsts ceļu uzturēšanu augstākā kvalitātē

Šis ir video, ko esam nofilmējuši 6. decembra rītā sabiedriskā transporta autobusā maršrutā Alūksne-Beja-Liepna-Bērziņi-Mālupe-Alūksne uz valsts nozīmes autoceļa V401 Liepna-Beja.

SIA “Gulbenes autobuss”, kas Alūksnes novadā sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus un lielā daļā novada arī skolēnu pārvadājumus, ir vērsušies pašvaldībā, brīdinot par iespējamu pakalpojumu pārtraukšanu, ja netiks nodrošināta droša pārvietošanās skolēnu pārvadājumu maršrutos pa valsts nozīmes autoceļiem.

Alūksnes novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Vidzemes plānošanas reģionam, VSIA “Latvijas valsts ceļi” un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, lūdzot nodrošināt valsts nozīmes autoceļu regulāru ikdienas uzturēšanu ziemas sezonā, regulāri tīrot sniegu atbilstoši B un A uzturēšanas klasei un nodrošinot ar pietiekamu tehnisko un cilvēkresursu kapacitāti. Pašvaldība lūdz nodrošināt ceļu uzturēšanas kvalitāti, ņemot vērā sabiedriskā transporta un pašvaldības transporta reisu laikus un arī to, ka Alūksnes novadā ir ilgāks sniega periods, snigšanas biežums un sniega segas biezums.

– Ir svarīgi, lai valstī visi rīkotos saskaņoti. Ja valsts virzība ir uz skolu tīkla optimizēšanu, un pašvaldības šādu soli ir spērušas un savā izglītības iestāžu tīklā veikušas attiecīgas izmaiņas, tad arī valsts institūcijām ir jāsadzird pašvaldību vajadzības un savas atbildības nozarē jānodrošina vajadzīgie apstākļi, – uzsver Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Šajā mācību gadā Alūksnes novadā pa valsts autoceļiem ir organizēti sabiedriskā transporta un pašvaldības nodrošinātie skolēnu pārvadājumu maršruti, katru dienu skolēnus vedot uz izglītības iestādēm pagastos un pilsētā. Diemžēl, lielākai daļai valsts autoceļu, pa kuriem kursē skolēnu pārvadājumu transports, ir zemāka ikdienas uzturēšanas klase. Līdz ar to ceļi kļūst neizbraucami, ir apgrūtināta pretī braucošo transportlīdzekļu izmainīšanās, uz dažām ceļu klātnēm ilgstoši nav novērsta “trepe”.

Tas rada avārijas situācijas un reisu izpildes kavējumus. Lai nepieļautu avārijas situāciju veidošanos un nodrošinātu skolēnu savlaicīgu nokļūšanu skolās uz stundu sākumu pulksten 08.30, ir svarīgi, lai valsts nozīmes ceļi sabiedriskā transporta un pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobusiem ir izbraucami.

Pašvaldība vēstulei arī pievienojusi kopā ar SIA “Gulbenes autobuss” identificētu kritiskākā stāvoklī esošo valsts autoceļu sarakstu, kuriem lūdz nodrošināt augstākas kvalitātes ceļu ikdienas uzturēšanu:

Kolberģis–Ponkuļi

Viļaka–Zaiceva–Krievijas robeža

Liepna–Beja

Alūksne–Liepna

Ķūderi–Jaunanna

Vētraine–Maliena–Kalncempji–Sprīvuļi

Alūksne–Kalniena–Gulbene

Ilzene–Līzespasts

Sinole–Silakrogs

Māriņkalns–Alsviķi

Alūksne–Ziemeri–Veclaicene.

Skip to content