10.GRUPAS, “LAIMĪGĀS ZEMES” RUDENS - Alūksnes novads

10.GRUPAS, “LAIMĪGĀS ZEMES” RUDENS

Šo mācību gadu 10. grupa uzsāka ar jaunu bērnu sastāvu,  kurā iekļāvās 3 – 4 gadīgi bērni, kas jau apmeklējuši iepriekš mūsu iestādi, gan bērni, kas dārziņa gaitas tieši mūsu iestādē uzsāk pirmo gadu. Līdz ar to septembris  sākās jaunā vidē,  ar jauniem draugiem, citām skolotājām un kopā apgūstamiem grupas noteikumiem, lai mēs visi sadraudzētos un justos labi mūsu grupiņā, “Laimīgajā zemē”.  Adaptācijas periods savijās ar  mācību programmas apguvi, rotaļām un kopīgu rosīšanos.

Septembris.

Bērni apguva prasmes iepazīties, nosaukt savu vārdu, atcerēties  citu bērnu un  grupas pieaugušo vārdus. Kopā devās dabā izzināt, izpētīt sev nezināmo, draudzīgā un drošā veidā. Gūstot prieku, piedalījās dažādās rotaļās, apguva skaitāmpantus un īsus dzejolīšus, artikulācijas vingrinājumus. Vingrinājās skaitīt līdz trīs, iegūtās prasmes izmantot ikdienā. Darbojās ar ģeometriskajām figūrām (trafareti, galda spēles u.c.), nosauca tās. Realizēja dažādus, skolotāju  piedāvātus un pēc paša izvēles, tēlojošus darbus. Zīmēja tēta portretu, apsveikumu Tēvu dienā. Iesaistījās veselīgu našķu gatavošanā un degustācijā.

 

Oktobris.

 PII “Sprīdītis” ir aktīvs  EKO domāšanas, EKO dzīves veida piekritējs, darītājs un popularizētājs. Šajā mācību gadā īpaša uzmanība tiek pievērsta mežam, tādēļ košajā oktobrī

pētījām  pakāpeniskās rudens norises dabā tuvākā un tālākā apkārtnē. Bērni iesaistījās dabas materiālu vākšanā. Ļoti rūpīgi grupā šķiroja radušos atkritumus- salūzušas rotaļlietas, izlietotos līmes zīmuļu korpusus, papīra atgriezumus, vērtēja, ko vēl varam izmantot, kas jāliek makulatūras kastē. Realizēja uzdevumus patstāvīgi, vai ar pieaugušā palīdzību, attīstot zinātkāri, domāšanu, pētniecisko darbību, novērošanas spējas. Redzēto, dzirdēto atainoja savos radošajos darbos. Vingrinājās  apkārtnē redzēto objektu formās saskatīt līdzību ar ģeometriskajām figūrām, nosauca tās.

Sprieda par uzvedības noteikumiem, kas jāievēro sabiedriskā vietā. Savu izpratni par to un prasmes  parādīja Alūksnes bibliotēkā, izglītojošā pasākumā  “Lāči tiekas bibliotēkā”, klausījās bibliotekāres stāstījumu par lāčiem, vēroja attēlus, sprieda, ko lāči ēd, ko neēd. Lika lāču puzles, skatījās grāmatas, žurnālus, lāču rotaļlietu izstādi.  Atbalstījām dzīvnieku patversmes “Astes un ūsas” iemītniekus, grupas iestādes padomes pārstāve A. Pētersone nogādāja grupas bērnu ģimeņu un grupas pieaugušo komandas ziedoto pārtiku, smiltiņas, sedziņas.

Piedalījās dažādās Helovīna aktivitātēs- maskošanās, atrakcijas, dejas, rotaļas, cienasts.

Novembris

Novembris ir rudens tumšākais  mēnesis, bet ar dažādiem svētkiem bagātākais – “Sprīdīša” dzimšanas diena, Lāčplēša diena, Mārtiņdiena, Latvijas dzimšanas diena. Piedalījās novembra svētku svinēšanā, guva priekšstatu, ka tos svin dažādi (valsts svētki, dzimšanas diena, etnogrāfiskie svētki). Bērni zina, kāds izskatās Latvijas karogs, atpazīst himnu.

Svinot “Sprīdīša” dzimšanas dienu, Mārtiņdienu, izveidojās sirsnīga draudzība ar 5. grupas vienaudžiem un skolotājām, kopā gājām rotaļās, maskojāmies, veicām dažādus uzdevumus, komandu stafetes, našķojāmies.

Bērni sprieda par meža vērtībām, vēroja dažādas mācību filmas par meža iemītniekiem, to daudzveidības nepieciešamību, piedalījās Rīcības dienu aktivitātēs, veidoja plakātu – Planēta pirmajā vietā. Uzņēmām grupā Alūksnes muzeja fondu glabātājas, kuras laipni atsaucās uz uzaicinājumu un ieradās pie mums ar senajiem, meža darbos izmantojamiem instrumentiem un darba rīkiem. Pēc interesantā stāstījuma, demonstrējumiem, nodevām muzeja darbiniecēm pašu veidoto plakātu, kas katram muzeja apmeklētājam atgādinās, ka mežs ir vērtība, bagātība, par kuru rūpēties ir katra pienākums.

 Sagatavoja: 10. grupas skolotājas Indra FRUNZA, Gita SELGA

Skip to content