Finanšu komitejas 18.01.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.01.2024. sēdes darba kārtība

18.01.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0253, “Varavīksnes 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu 3642 006 0248, “Vecmeisteri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.09.2019. lēmumā Nr. 276 “Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem”.
5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
6. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 379 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei”.
7. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 399 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības iestādē “SPODRA””.

Skip to content