Aktualizē Sociālo lietu pārvaldes sniegto pakalpojumu klāstu - Alūksnes novads

Aktualizē Sociālo lietu pārvaldes sniegto pakalpojumu klāstu

Ir stājušies spēkā Alūksnes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 1/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā””.

 

Grozījumi saistošajos noteikumos saistīti ar Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes faktiski sniegto sociālo pakalpojumu apjomu. No saistošajiem noteikumiem izslēgts specializētā autotransporta pakalpojums, jo pārvalde nevar nodrošināt šo pakalpojumu ar saviem resursiem. Taču nepieciešamības gadījumā iedzīvotāji var vērsties Sociālo lietu pārvaldē, kas sniegs palīdzību sazināties ar “Sarkano krustu” vai uzņēmējiem, kas šādu pakalpojumu var nodrošināt.

 

Savukārt no jauna saistošajos noteikumos iekļauts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums un tā piešķiršanas kārtība. Šo pakalpojumu piešķir, ja personai nav citu iespēju dzīvot patstāvīgi un persona neatbilst ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumam institūcijā. Ar sīkāku informāciju par minētā pakalpojuma piešķiršanas nosacījumiem lūdzam iepazīties saistošajos noteikumos tiesību aktu portālā https://likumi.lv/ta/id/349552-grozijumi-aluksnes-novada-pasvaldibas-domes-2022-gada-2-maija-saistosajos-noteikumos-nr-112022-par-socialajiem-pakalpojumiem vai pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.

 

Saistošo noteikumu oficiālā publikācija Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 5. februāra laidienā: https://www.vestnesis.lv/op/2024/25.11. Saistošie noteikumi spēkā no 6. februāra.

 

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content