Alūksnes novada vokālo ansambļu skate - Alūksnes novads

Alūksnes novada vokālo ansambļu skate

Alūksnes novada vokālo ansambļu skate18. februārī Alūksnes Kultūras centrā izskanēs Alūksnes novada vokālo ansambļu skate.

Skate ik gadu tiek organizēta ar mērķi sekmēt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu kā arī veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Skates dalībnieki ir vokālie ansambļi kā dibinātājs ir pašvaldība, cita juridiska vai fiziska persona un vokālajā ansamblī dalībnieku skaits nav mazāks par trīs un nav lielāks par 12 personām.

Ansamblis skatē piedalās vienā no kategorijām – sieviešu, vīru, jauktais, senioru,  jauniešu vai bērnu vokālais ansamblis ( ja nav interešu izglītības kolektīvs) un katrs izpilda divas brīvas izvēles dziesmas, no kurām vismaz viena dziesma ir a cappella. Otra dziesma var tikt izpildīta ar pavadījumu, bet ar nosacījumu, ka priekšnesumā tiek izmantoti tikai akustiskie instrumenti, un dziesma tiek izpildīta bez skaņu pastiprinošas iekārtas un bez fonogrammas.

 Dalībnieki skates programmu izpilda no galvas, neizmantojot nošu partitūru un kopējais viena vokālā ansambļa uzstāšanās laiks ir ne vairāk kā 10 minūtes.

Skati vērtēs žurijas komisija 3 cilvēku sastāvā:

 – Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Uldis Kokars;

 – Siguldas koru apriņķa virsdiriģents, skolotāju kora “Atzele” mākslinieciskais vadītājs, jauktā kora “Atvars” diriģents Jānis Baltiņš;

 –  jauktā kora “Cesvaine”, Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešu kora diriģents Oskars Jeske.

Vērtēšanas komisija katru vokālo ansambli vērtē pēc vienotas 50 punktu sistēmas atbilstoši šādiem kritērijiem: mākslinieciskais sniegums (satura atklāsme, frāzējums, temps, dinamika), tehniskais sniegums (intonācija, ritms, dikcija, nošu teksta atbilstība partitūrai),vokālā kultūra, stila izjūta (izpildījuma atbilstība izvēlētās dziesmas stilistikai), kopiespaids.

Katru kritēriju eksperti vērtē atsevišķi, piešķirot tam 0 – 10 punktus. Par izpildīto programmu katrs ansamblis vērtējumu iegūst, saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar vērtēšanas komisijas locekļu skaitu.

 Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram vokālajam ansamblim piešķir kvalitātes pakāpi:

            16.1.45 – 50 punkti                 Augstākās pakāpes diploms;

            16.2.40 – 44,99 punkti            I pakāpes diploms;

            16.3.35 – 39,99 punkti            II pakāpes diploms;

            16.4.30 –34,99 punkti            III pakāpes diploms;

            16.5.1 – 29,99 punkti              Diploms par piedalīšanos.

 

Skate notiks Alūksnes Kultūras centra mazajā zālē, aicinām arī klausītājus izbaudīt šo muzikālo notikumu.

Skip to content