Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.02.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 15.02.2024. sēdes darba kārtība

15.02.2024., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:
0. Par darba kārtību.
1. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 341 “Par Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikuma apstiprināšanu”.
2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr. 150 “Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “SPRĪDĪTIS” nolikuma apstiprināšanu”.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumā Nr. 249 “Par Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu”.
4. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 26.04.2018. lēmumā Nr. 149 “Par Ziemeru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”.
5. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 27.05.2021. lēmumā Nr. 149 “Par Alūksnes Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu”.
6. Informācija par ES kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam plānotajām sociālās jomas aktivitātēm .

Skip to content