Tiesa atceļ domes lēmumus - Alūksnes novads

Tiesa atceļ domes lēmumus

Tiesa atceļ domes lēmumusAdministratīvā rajona tiesa atcēla Alūksnes novada pašvaldības domes pērn aprīlī pieņemtos lēmumus par izsniegto azartspēļu organizēšanas atļauju atcelšanu Lielā Ezera ielā 8 un Pils ielā 27 A, Alūksnē.

2023. gadā Alūksnes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumus atcelt savulaik izsniegtās azartspēļu organizēšanas atļaujas abās minētajās adresēs un atļauju atvērt sporta totalizatora un derību pieņemšanas vietu Pils ielā 27A, nosakot, ka tās zaudē spēku pēc pieciem gadiem no domes lēmuma spēkā stāšanās, kā arī atteica atļaujas izsniegšanu totalizatora likmju pieņemšanas vietas atvēršanai Lielā Ezera ielā 8.

Pieņemot šos lēmumus, dome konstatēja, ka spēļu zāļu darbība rada būtisku valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību jautājumā pret sabiedrības attieksmi pret zāļu darbību Alūksnes novadā, tika izsludināta iedzīvotāju aptauja. Tajā piedalījās 623 respondenti, no kuriem 72,4% jeb 451 respondents uzskatīja, ka spēļu zāļu esamība un azartspēļu organizēšana Alūksnes novadā rada valsts un iedzīvotāju interešu aizskārumu.
Pašvaldības domes mērķis, lemjot par izsniegto atļauju atcelšanu, bija sabiedrības tiesības tikt aizsargātai no azartspēļu ietekmes.
Komersanti, uz kuriem attiecas minētie domes lēmumi, pārsūdzēja tos Administratīvā rajona tiesā, un tiesa lēma apmierināt prasītāju pieteikumus un atcelt pašvaldības domes pieņemtos lēmumus.

Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content