100 gadu jubilejā sveic Alūksnes novada iedzīvotāju Stefāniju Keišu - Alūksnes novads

100 gadu jubilejā sveic Alūksnes novada iedzīvotāju Stefāniju Keišu

Ingrīda Sniedze, Aivars Fomins, Inga OzoliņaSestdien, 23. martā, Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Inga Ozoliņa un Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze devās apciemot vienu no mūsu novada vecākajām iedzīvotājām Stefāniju Keišu Alsviķu pagastā, lai sveiktu viņu 100 gadu jubilejā.

Jubilāre savu skaisto jubileju sagaidīja, dzīvojot meitas Lucijas Ķesteres ģimenē. – Man bija laimīga bērnība, – saka Lucija, stāstot par savu māmiņu.

Stefānija dzimusi Slobodas ciemā Baltinavas pagasta Abrenes apriņķī, nu jau apmēram 20 gadus dzīvo Alūksnes novadā, meitas mīļi aprūpēta. Kā jau starpkaru periodā, Stefānijas bērnu dienas nebija vieglas un vienkāršas, tāpat arī laiks pēc Otrā pasaules kara. Ikdiena pagāja meža darbos, apkopējas pienākumos skolā. Vēlāk viņa strādājusi par pienotavas vadītāju, bijusi brigadiere lauku brigādē un fermās.

Savā dzīves ceļā satiekot Broņislavu, Stefanija ieprecējās Briežuciema pagastā. Ģimenē izaudzināti divi bērni – Lucija un dēls Jānis. Briežuciemā Broņislavs ar Stefānijas atbalstu uzcēla jaunu māju – “Ķiršus”, kas pavasaros patiešām bijuši ķiršu ziedu ieskauti. Daudz darba jubilāre tur ieguldījusi, iekopjot skaistu mājas apkārtni. Stefānija savulaik bijusi skanīga dziedātāja – svētku reizēs ļaudis arvien gaidījuši, kad viņa uzsāks dziesmu. Adīšana, rūpes par saimniecību, dārzu un puķēm – tā arī bija jubilāres ikdienas neatņemama daļa.

Alūksnes novada pašvaldība sirsnīgi sveic jubilāri Stefāniju Keišu nozīmīgajā jubilejā, vēlot veselību, izturību un dzīvesprieku!

 

 

Skip to content