Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu - Alūksnes novads

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu

Piektdien, 22. martā, Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu, kā arī ministrijas pārziņā esošo nozaru pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar problemātiskajiem jautājumiem. Sarunu tēmas pašvaldībām ļoti būtiskas – valsts nozīmes autoceļu uzturēšana un atjaunošana, sabiedriskais transports un pasažieru pārvadājumi, “Latvijas pasta” darbība reģionos.

– Satiksmes ministrijas pārziņā esošās nozares ir ļoti būtiskas – autoceļu stāvoklis un uzturēšana, sabiedriskais transports un pasta darbība. Pašvaldību vadītājiem sarunā ar satiksmes ministru bija iespēja kārtējo reizi aktualizēt problēmjautājumus. Ministru informējām par būtiskākajām vajadzībām Alūksnes novadā – kritiskākajiem ceļu posmiem, problēmām valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā, kas mums ir ļoti svarīgi skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. Vērsām arī uzmanību uz Ziemeru ceļa sakārtošanu, par ko ar ministriju runājam jau vairākus gadus un ceram uz drīzu risinājumu. Paldies, ka ministrs rada iespēju uzklausīt Vidzemes pašvaldību pārstāvjus, – Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers un izpilddirektors Ingus Berkulis vērsa uzmanību uz nepieciešamību pārskatīt vairāku, skolēnu pārvadājumu veikšanai būtisku, valsts nozīmes autoceļu uzturēšanas klases no C uz B, lai varētu nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību. Dz. Adlers ierosināja palielināt brigāžu skaitu, kas nodrošina ceļu uzturēšanu ziemā, lai nodrošinātu svarīgāko autoceļu savlaicīgu tīrīšanu. Pašvaldības pārstāvji arī atgādināja par autoceļa V386 Alūksne-Ziemeri-Veclaicene pārbūvi ar cieto segumu, par ko pašvaldība ar ministriju jau vairākus gadus risina sarunas.

“Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis informēja, ka 25% no valsts reģionālajiem autoceļiem (ceļi, kas novadu centrus savieno savā starpā, ar valstspilsētām, galvaspilsētu, galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem, vai savā starpā valstspilsētas) ir sliktā un ļoti sliktā stāvoklī. Pēdējo gadu laikā gan šis skaitlis sarucis no apmēram 40%. Savukārt no vietējiem autoceļiem (savieno novadu centrus ar novada pilsētām, apdzīvotām teritorijām, kur atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā novadu centrus) sliktā un ļoti sliktā stāvoklī ir 46%.

Satiksmes ministrs K. Briškens uzsvēra, ka nepieciešams mainīt pieeju ceļu atjaunošanas finansējuma sadalījumam, ieviešot datos balstītu sistēmu ar konkrētiem kritērijiem. LVC plāno reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģijas maiņu, veidojot sasaisti ar izglītības un veselības reformas, militārās mobilitātes vajadzībām, veicinot uzņēmējdarbības attīstību.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs uzsvēra, ka ilgtermiņā jāvirzās uz pašvaldību lomas palielināšanu gan, lemjot par ceļu uzturēšanas darbiem, gan finanšu ieguldījumiem ceļu pārbūvē.

Pašvaldības aktualizēja ne tikai ceļu pārbūves tēmu, bet arī vērsa uzmanību uz nepieciešamību nodrošināt tādus ikdienas uzturēšanas darbus kā seguma planēšana, apmaļu un apauguma noņemšana.

“Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, tehnikas parku, uzņēmuma finanšu rādītājiem, veicamajiem darbiem ceļu uzturēšanā vasaras un ziemas sezonā.

Autotransporta direkcijas pagaidu valdes priekšsēdētājs Artūrs Caune informēja, ka sabiedriskā transporta tīkla rentabilitāte ir kritusies. Vidzemes reģions ir viens no proporcionāli lielākajiem valsts budžeta dotācijas saņēmējiem. Pieaug pieprasījums pēc pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu, savukārt pasažieru pārvadājumiem autobusos pieaugums tikai 3% apjomā.

Informēja par pasažieru pārvadājumu tarifa maiņu no 1. aprīļa. Skaidroja virzību sabiedriskā transporta pārvadājumu lotēs pa novadiem. Gulbenes, Alūksnes, Balvu novadu teritorijā jaunais pārvadātājs SIA “Talsu autotransports” pasažieru pārvadājumus sāks šī gada 1. novembrī.

Pasažieru skaita samazināšanās ved pie biļešu ieņēmumu sarukuma, tādēļ aktuāls jautājums ir maršrutu tīkla restrukturizācija. Iepazīstināja ar ieceri veidot sabiedriskā transporta saskaņotās pārsēšanās mezglus vietās, kur koncentrējas satiksme no dažādiem virzieniem, par plānu veidot apstāšanās vietas un pieturvietas pēc pieprasījuma, ko pasažieri varēs pieteikt digitāli vai ar šofera starpniecību.

Pašvaldību pārstāvji vērsa uzmanību uz problēmām ar pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, pasažieru daudzumam neatbilstoša lieluma autobusu sūtīšanu reisos. Caune paskaidroja, ka pārvadātāja pienākums ir reisā sūtīt atbilstoša lieluma autobusu vai nodrošināt papildu reisu.

Satiksmes ministrs ieskicēja arī situāciju ar “Latvijas pastu” – ministrija aprīlī sagaida no uzņēmuma aktualizētu darbības stratēģiju, kurā būtu plānota pasta pakalpojumu nepārtrauktība, jauni pakalpojumu pieejamības risinājumi, tostarp, iespēja pasta pakalpojumus saņemt pašvaldību klientu apkalpošanas centros.

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padome Alūksnē tikās ar satiksmes ministru Kasparu Briškenu

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content