Aprīlis - Spodrības mēnesis - Alūksnes novads

Aprīlis – Spodrības mēnesis

Visu aprīli Alūksnes iedzīvotājiem pilsētas teritorijā ir iespēja vest savos privātīpašumos sagrābtās lapas un savāktos zarus uz noteiktiem punktiem pilsētā, no kurienes pašvaldības iestāde “Spodra” tos nogādās zaļo un dārza atkritumu laukumā kompostēšanai.

Lapu un zaru novietošanas vietas Alūksnes pilsētas teritorijā

 • Kanaviņu ielas malā, pie Sociālo lietu pārvaldes Uzvaras ielā 1;
 • Pie Latgales un Rijukalna ielu krustojuma;
 • Kārklu ielas malā (bijušās katlu mājas teritorijā);
 • Siguldas ielas galā pie Pētera Buka ielas parkā;
 • Pie Helēnas un Uzvaras ielu krustojuma;
 • Helēnas ielas malā starp Dārza ielu 11 un Helēnas ielu 63A;
 • Pie Helēnas ielas un Pilsētas bulvāra krustojuma;
 • Ojāra Vācieša ielas malā aiz “Velo ostas”;
 • Dzirnavu ielas malā pret dzīvojamo māju Dzirnavu ielā 3;
 • Tirgotāju ielas malā pirms krustojuma ar Blaumaņa ielu;
 • Pie Jāņkalna un Lielā Ezera ielu krustojuma;
 • Smilšu ielas malā pie Jāņkalniņa;
 • Krišjāņa Barona ielas malā starp bijušo dzelzceļu un Jāņkalna ielu;
 • Pie Raiņa bulvāra un Meža ielas krustojuma;
 • Jāņkalna ielas malā pretim dzelzceļa stacijai;
 • Pie Krišjāņa Barona un Ganību ielu krustojuma;
 • Helēnas ielas malā pirms krustojuma ar Augusta ielu;
 • Helēnas ielas malā pirms iebrauktuves uz Apes ielu;
 • Dārzkopības sabiedrības “Kalnadruvas” teritorijā pie Kalnadruvu un Rožu ielu krustojuma;
 • Dārzkopības sabiedrības “Sīļi” teritorijā pie automašīnu stāvlaukuma.

 

Lūdzam ņemt vērā, ka lapas kaudzēs jāber bez maisiņiem vai citu sadzīves atkritumu piemaisījuma, jo tās tiek nogādātas kompostēšanas laukumā.

“Spodras” darbinieki reizi nedēļā pirmdienās nogādās atkritumus kompostēšanas laukumā.

Aprīlis - Spodrības mēnesis

Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,
Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content