Lielā Talka jau 17. reizi - Alūksnes novads

Lielā Talka jau 17. reizi

LTJau 17. gadu pēc kārtas visā Latvijā tiek organizēta Lielā Talka, kurā Alūksnes novada pašvaldība aicina piedalīties arī novada iedzīvotājus, organizācijas, iestādes un ikvienu interesentu. Šajā gadā Lielā Talka notiks 27. aprīlī.

Lai veiksmīgi plānotu talkas dienas aktivitātes, ikkatrs aicināts ieskatīties Lielās Talkas kartē www.talkas.lv, reģistrēt savu talkas vietu vai izvēlēties kādu no jau pievienotajām vietām un notikumiem. Kā ierasts, tiek organizētas gan sakopšanas, gan labiekārtošanas talkas, kā arī ikvienam iespēja pieteikt solo talku (tai skaitā DUO un ģimenes talkas). Ņemot vērā vides kopšanai atbilstošus laika apstākļus, būs iespēja nodot nogādāšanai poligonā savāktos atkritumus arī pirms 27. aprīļa. Lielās Talkas laikā savākto atkritumu savākšanu un nogādāšanu uz sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu “Kaudzītes” organizēs 15. un 29. aprīlī.

Katrā Latvijas novadā darbojas Lielās Talkas koordinatori, kuri koordinē un atbild par talkas norisi visā administratīvajā teritorijā. Alūksnes novadā Lielās Talkas koordinatore ir Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa. Ar koordinatoru var sazināties par dažādiem ar talku saistītiem jautājumiem, zvanot pa tālruni 26463917. Ar talkas koordinatora starpniecību ir iespēja saņemt bezmaksas talkas maisus. Talkas maisi tiks piešķirti tikai tad, ja talka paredzēta publiskā teritorijā. Maisi ar savāktajiem atkritumiem jānogādā kādā no tuvākajiem talkas maisu savākšanas punktiem un par to jāinformē koordinators. Maisu savākšanas vieta būs katrā pagastā, Alūksnes pilsētas teritorijā – vairākas.

Lielajā Talkā mīļi aicinām piedalīties ikvienu Alūksnes novada iedzīvotāju, kam rūp ilgtspējīga valsts attīstība un iespēja dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē.

LIELĀS TALKAS maisu novietošanas vietas Alūksnes novadā 2024. gada 1. – 28. aprīlī
Teritorijas Novietošanas vieta
Alsviķi, Alsviķu pagasts Pie “Stropi”, blakus šķiroto atkritumu vietai
Strautiņi, Alsviķu pagasts Pie “Dārgumi”, braucot no Alūksnes uz Strautiņiem, labajā ceļa pusē betonēts laukums
Anna, Annas pagasts Pie šķiroto atkritumu laukuma  “Alkšņi”, Annā
Jaunzemi, Ilzenes pagasts “Birzīte”, šķirojamo atkritumu laukums, Jaunzemos (centrā pie Jaunozolu mājām)
Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts Pie šķiroto atkritumu laukuma, “Dālderi”, Kolberģī
Jaunanna, Jaunannas pagasts Pie šķiroto atkritumu laukuma “Centra iela 5” (Zvaniņi) 
Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts Stāvlaukumā pie estrādes, Jaunlaicenē
Kalncempji, Kalncempju pagasts Pie šķiroto atkritumu laukuma “Cempjos 4”, Kalncempjos
Liepna, Liepnas pagasts  Laukumā aiz bijušās katlu mājas, Liepnā
Brenci, Malienas pagasts “Aizupītes”, Brenci
Mālupe, Mālupes pagasts Pie šķirojamo atkritumu konteineru laukuma “Pīlādži”, Mālupē
Mārkalne, Mārkalnes pagasts Ceļa krustojumā Kolberģis-Ponkuļi un Mārkalne-Augure, Mārkalnē
Pededze, Pededzes pagasts Pie pašvaldības garāžas “Krustcelēs”, Pededzē
Zeltiņi, Zeltiņu pagasts Pie Zeltiņu tautas nama (pie zaļajām norādēm), Zeltiņos
Māriņkalns, Ziemeru pagasts Pie šķirojamo atkritumu laukuma “Krejotava”, Māriņkalnā
Ziemeri, Ziemeru pagastss Pie šķirojamo atkritumu laukuma “Atvases”, Ziemeros
Korneti, Veclaicenes pagasts “Centrs”, pie šķirojamo atkritumu konteineriem, Kornetos
Alūksne Pie šķirojamo atkritumu laukuma Kanaviņu ielā 14
Pie šķirojamo atkritumu laukuma Apes ielā
Ievu ielas galā (pie dārzkopības sabiedrības “Sīļi” teritorijas)
Pie šķirojamo atkritumu laukuma Merķeļa ielā 19
Pie šķirojamo atkritumu laukuma Ziemeru ielā
Pie šķirojamo atkritumu laukuma Vidus ielā
Pie šķirojamo atkritumu laukuma Kārklu ielā 5
Kolberģa ielā, pie stāvlaukuma pretī peldēšanas vietai “Zirgu dzirdinātava”


Sagatavoja: Sanita SPUDIŅA,

Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content