Tikās ar laivu novietņu lietotājiem - Alūksnes novads

Tikās ar laivu novietņu lietotājiem

Tikās ar laivu novietņu lietotājiem Marta beigās Alūksnes novada pašvaldība uz sarunu par laivu novietņu vizuālā izskata un tehniskā stāvokļa sakārtošanu bija aicinājusi novietņu Iekšezers 3 un Iekšezers 5 lietotājus.

 

 Ar laivu novietņu lietotājiem tikās pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldības un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere, Juridiskās nodaļas jurists Matīss Pūpols, pašvaldības iestādes “ALJA” vadītājs Māris Lietuvietis, Būvvaldes vadītāja-arhitekte Sandra Smildziņa, būvinspektore Aina Kaukala.

 Pašvaldības pārstāvji iepazīstināja ar plāniem sakārtot un padarīt ikvienam cilvēkam pieejamāku ezera krasta zonu no Alūksnes Kultūras centra virzienā uz taku bērzos. Pašvaldība ir uzsākusi izstrādāt koncepciju, kas paredz izveidot promenādi šajā piekrastes zonā, kas savienotu muižas parku ar taku bērzos. Šī pilsētas kultūrvēsturiski un arhitektoniski nozīmīgā vidē – vēsturiskajā centrā, muižas apbūves teritorijā – esošā zona, kā arī tai pieguļošais bijušā VEF komplekss ilgus gadus ir bijuši nesakopti. Teritorijas attīstība jāskata kompleksi, ietverot arī piekrastes zonas laivu novietņu sakārtošanu.

 

 Kā jau pašvaldība iepriekš informēja, Būvvalde ir veikusi vispārīgu vizuālo apskati abām minētajām laivu novietnēm un vērsusi lietotāju uzmanību uz nepieciešamību sakārtot un uzturēt tās pienācīgā vizuālā un tehniskā kārtībā.

 Novērtējot laivu novietņu unikalitāti, pašvaldības pārstāvji aicināja novietņu lietotājus uz sadarbību. Būvvaldes vadītāja iepazīstināja ar pašvaldības izstrādāto vizuālo risinājumu par laivu novietņu sienu, logu un durvju krāsojumu, izmantojamo jumta materiālu. Laivu novietņu lietotāji izteica savus priekšlikumus un viedokļus. Pašvaldība izvērtēs šos priekšlikumus un iespēju koriģēt izstrādāto vizuālā risinājuma piedāvājumu, un sazināsies ar laivu novietņu pārstāvjiem.

 Pašvaldība pateicas par atsaucību laivu novietņu lietotājiem, kas uz izsludināto sanāksmi bija ieradušies kuplā pulkā, tas apliecina viņu vēlmi turpināt novietnes lietot un sakārtot tās tehniskā un vizuālā kārtībā.

Tikās ar laivu novietņu lietotājiem Tikās ar laivu novietņu lietotājiem

Skip to content