Alūksnes novada pagastos atputekļojamo pašvaldības grants seguma ceļu posmu saraksts - Alūksnes novads

Alūksnes novada pagastos atputekļojamo pašvaldības grants seguma ceļu posmu saraksts

Alūksnes novada pagastos atputekļojamo pašvaldības grants seguma ceļu posmu saraksts saskaņā ar kritērijiem un pieejamo finansējumu 2024. gadam

Nr.p.k. Ceļa nosaukums ceļš Plānotais atputekļošanas posms Kritēriji atputekļošanai konkrētos pagasta autoceļa posmos Piezīme
adrese (km garums (km) seguma veids
no līdz
Alsviķu pagasts 
1 Alsviķi-Līvkalni  0.00 4,67 4,67 grants 0,00-0,50 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
2 Aizupītes 0.00 0,783 0,783 grants 0,00-0,05 11.3. Dzīvojamā zona 
3 Līvkalni-Nēķene  0.00 3,68 3,68 grants 0,00-0,28    11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
0,40-0,46
4 Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene  0.00 7,87 7,87 grants 0,25-0,45                          11.1., 11.4 Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas; sabiedriski nozīmīgas vietas 
0,55-0,70
3,25-3,33
5 Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš  0.00 4,85 4,85 grants 0,4-0,46 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
 2,35-2,7
3,70-3,80
4,3-4,35
6 Pļāvēji-Pavasari  0.00 0,89 0,89 grants 0,45-0,55 11.1. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
7 Tālavas iela-Ķesteri  0,8 1,466 0,666 grants 0,8-1,2 11.3. Apdzīvotas vietas 
8 Apes ceļš-Karva-Lintene-Apes ceļš  0.00 1,75 1,75 grants 0,44-0,74  11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
0,85-1,03
9 Kalnciems-Doresmuiža 0,00 1,13 1,13 grants 0,80-0,90  11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
10 Strautiņi-58. ceļš-Zaļmeži-Stāmeri 0.00 1.90 1.90 grants 0,20-0,40 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
Annas pagasts 
1 Atte-muzejs 0.00 0.70 0.70 grants 0,45-0,70 11.4;11.5. Sabiedriski nozīmīga vieta, pašvaldības iestādes
Ilzenes pagasts  
1 Darbnīcas-Līvāni 0.00 0.434 0.434 grants 0,16-0,43 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
2 Liepiņi-Jaunzemi  0.00 3.876 3.876 grants 1,67-1,96  11.2.
2,86-2,98
Jaunalūksnes pagasts 
1 Auseji-Garjuri  0.00 3.516 3.516 grants 0,45-0,55  11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
1,30-1,80
2 Karitāni-Paideri  0.00 3.117 3.117 grants 1,60-175 11.2.
3 Garjuri-Lašķi  0.00 2.95 2.95 grants 0,00-0,25 11.2.
4 Garjuri-Nikolska  0.00 0.60 0.60 grants 0,00-0,12  11.2.
 0,45-0,60
Jaunannas pagasts 
1 Dzirnavu iela 0.20 0.725 0.525 grants 0,35-0,70 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas
  Upes iela 0.00 0.218 0.218 grants 0,00-0,218 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas
3 Ievednes iela 0.00 0.287 0.287 grants 0,00-0,25 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas
Jaunlaicenes pagasts  
1 Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns  0.00 4.187 4.187 grants 0,350-0,400 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
1,360-1,410
3,250-3,300
2 Šļukums-Auguļi-Jenši  0.00 3.281 3.281 grants 0,52-0,57 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
3 Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja  0.00 2.821 2.821 grants 0,010-0,090 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
0,400-0,450
4 Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja  0.00 2.06 2.06 grants 0,00-0,050 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
Mālupes pagasts 
1 Mālupe-Purmala  0.00 6.58 6.58 grants 0,00-0,15 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
2 Mālupe-Jasmīnes  0.00 3.491 3.491 grants 0,40-0,75  11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
2,20-2,40
Mārkalnes pagasts 
1 Mežmuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas 0.00 8.591 8.591 grants 8,29-8,39 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
2 Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas 0.00 6.09 6.09 grants 3,55-3,70  11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
3 Cirakalns-Silamalu krustojums 0.00 2.60 2.60 grants 0,00-0,05 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
Pededzes pagasts 
1 V394 Pededze-Kalnapededze 0.00 6.693 6.693 grants 5,44-5,54 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
Veclaicenes pagasts 
1 Sauleskalns-Lauciņi 0.00 4.33 4.33 grants 0,07-0,150 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
Zeltiņu pagasts 
1 Aptieka-Ieviņas  0.00 0.89 0.89 grants 0,00-0,3  11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
0,60-0,80
2 Ieviņas-Laimiņas  0.00 4.82 4.82 grants 0,00-0,20   11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
1,50-1,80  
3 Lejnieki-Lielpaldi  0.00 3.5 3.5 grants 0,00-0,20 11.2.
0,40-0,50
 0,70-0,80
Ziemera pagasts  
1 Ziemeri-Murati  0.28 2.13 1.85 grants 0,55-1,35 11.2. Atsevišķas dzīvojamās mājas vai dzīvojamo ēku grupas 
0,00- 0.2
2 Indrāni-Blūmji-Gailīši  0.00 2.976 2.976 grants 0,55-0,90 11.2.
3 Atvases-Ziemeļnieki 0.00 0.37 0.37 grants 0,27-0,37 11.2.

 

Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes iepirkumu komisija saskaņā ar pārvaldes apstiprinātajiem noteikumiem “Alūksnes novada pagastu teritorijā Alūksnes novada pašvaldības autoceļu ar grants segumu atputekļošanas darbu veikšanas kārtība”, noteikumos noteiktajiem kritērijiem un katram pagastam pieejamo finansējumu autoceļu ikdienas uzturēšanai 2024. gadā, izvērtēja un apstiprināja Alūksnes novada pagastos atputekļojamo pašvaldības grants seguma ceļu posmu sarakstu.

Skip to content