Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.04.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.04.2024. sēdes darba kārtība

SOCIĀLĀ, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS KOMITEJA

SĒDE Nr.5

11.04.2024., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par Alūksnes novada muzeja darbības un attīstības stratēģijas 2024.-2028. gadam apstiprināšanu.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības iestādes “Alūksnes novada bāriņtiesa” nolikuma apstiprināšanu.
  4. Par saistošo noteikumu Nr. _/2024 “Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2023 “Par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  5. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā veļas mazgāšanas pakalpojuma maksas noteikšanu.
  6. Par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes sniegtā higiēnas pakalpojuma – dušas izmantošana, maksas noteikšanu.
  7. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu.
Skip to content