Ūdens līmenis Alūksnes ezerā atbilst noteikumiem - Alūksnes novads

Ūdens līmenis Alūksnes ezerā atbilst noteikumiem

ezera ūdens līmeņa atzīme

Foto uzņemts 8. aprīlī, kad ūdens augstuma atzīme bija 183,86 m v.j.l.

Šobrīd ūdens līmenis Alūksnes ezerā ir 183,85 m virs jūras līmeņa (10. aprīlī), kas atbilst Alūksnes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem. Lai nodrošinātu zivju nārsta norisi, saskaņā ar minētajiem noteikumiem, līdz 15. jūnijam ūdens līmenis jāuztur ne zemāks par 183,80 m v.j.l. un ne augstāks par maksimāli pieļaujamo atzīmi 183,90 m v.j.l.

Ezera apsaimniekošanas noteikumi nosaka, ka vasarā, pēc 15. jūnija, ūdens līmenis jāuztur 183,70 m v.j.l. un tas nedrīkst būt zemāks par 183,50 m v.j.l.

– Ūdens līmenis ezerā ir saistīts arī ar sugu dzīvotspēju no ezera iztekošajā Alūksnes upē. Ja ezera līmenis vasarā ir stabili 183,70 m v.j.l. atzīmē, tad upes stāvoklis netiek negatīvi ietekmēts. Ja līmenis samazinās, tad jāpāriet uz sanitāra caurplūduma nodrošināšanu upes dzīvotspējas uzturēšanai. Bet, ja ezera līmenis karstuma ietekmē nokrītas zem minimālās augstuma atzīmes 183,50 m v.j.l., tad ūdens novade no ezera pilnībā jāpārtrauc. Tas nozīmē ļoti būtisku negatīvu ietekmi uz upes hidroloģisko režīmu un sugu dzīvotspēju, – skaidro pašvaldības iestādes “ALJA” vadītājs Māris Lietuvietis.

Skip to content