Valsts svētku pasākumā 4. maijā Alūksnē pasniegs pašvaldības apbalvojumus “Pagodinājums” un “Zelta bite” - Alūksnes novads

Valsts svētku pasākumā 4. maijā Alūksnē pasniegs pašvaldības apbalvojumus “Pagodinājums” un “Zelta bite”

afiša pasākums 4. maijā

Sestdien, 4. maijā, pulksten 18.00 Alūksnes Kultūras centrā ikviens aicināts uz Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai un Alūksnes novada 15 gadiem veltīto svinīgo pasākumu “Te manas mājas”. Pasākuma ieskaņā no pulksten 17.00 līdz 18.00 pie Alūksnes Kultūras centra apmeklētājus sagaidīs Ukrainas civiliedzīvotāju sarūpētais PALDIES Alūksnei – “Baltais pateicības galds”, no pulksten 17.30 Alūksnes pūtēju orķestra defilē programma. Svētku pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplinās novada interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvi.

4. maijā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs apbalvojumus “Gada balva “Zelta bite”” un “Pagodinājums” izglītībā, uzņēmējdarbībā, kultūrā un sportā. “Gada balva “Zelta bite”” ir apbalvojums Alūksnes novada pašvaldības iestādēs nodarbinātajiem, un pretendentus šim apbalvojumam izvirza to tiešais vadītājs. Šogad “Zelta biti” saņems:

  • Alūksnes novada bāriņtiesas locekle Alla Orehova,
  • Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas nodokļu administratore Ināra Kapulinska,
  • Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” veļas mazgātavas vadītāja Ārija Zālīte,
  • Alūksnes Sporta skolas direktora vietniece Elīna Akmentiņa,
  • Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

 

Alūksnes novada pašvaldības domes 28. marta sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt pašvaldības 14 apbalvojumus “Pagodinājums” četrās nozarēs – izglītībā, kultūrā, sportā un uzņēmējdarbībā. Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, Alūksnes Kultūras centrā.

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā” saņems šādi novada pedagogi:

· Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja Iveta Mikijanska – nominācijā “Par mērķtiecību un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”,

· Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolotāja Mārīte Pugeja – nominācijā “Skolotāja personība – atbalsts izaugsmei”,

· Ziemeru pamatskolas skolotāja logopēde Kristīne Zariņa – nominācijā “Par radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu iekļaujošā izglītībā” un

· Alūksnes Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības metodiķe Ieva Rakova – nominācijā “Par iniciatīvu un radošumu pedagoģiskās pieredzes un darbības popularizēšanā”.

Apbalvojumu “Pagodinājums uzņēmējdarbībā” saņems:

· SIA “Ķauķu kalns”, valdes locekle Laima Kaufiņa – nominācijā “Par pakalpojumu klāsta paplašināšanu, veicinot ziemas aktīvās atpūtas iespēju attīstību Alūksnes novadā un Alūksnes vārda popularizēšanu” un

· SIA “CEWOOD”, valdes locekļi Ingars Ūdris, Rihards Volfs – nominācijā “Par mērķtiecīgu uzņēmuma izaugsmi ražošanas jaudas paplašināšanā, kļūstot par novada lielāko komersantu”.

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums kultūrā” saņems:

· Alūksnes novada muzeja struktūrvienība “Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule””, vadītāja Kristīne Kuropatkina – nominācijā “Par Alūksnes novada un Malēnijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un ieguldījumu tradīcijas tālāknodošanā”,

· Zemessardzes 31. kājnieku bataljons, komandieris pulkvežleitnants Jānis Freimanis – nominācijā “Par ieguldījumu patriotiskajā audzināšanā un atbalstu Alūksnes novada kultūras norisēm”,

· Alūksnes pūtēju orķestris, diriģents Sandors Saulvedis Līviņš, defilē vadītāja Ilze Līviņa – nominācijā “Par nozīmīgu devumu Alūksnes novada kultūras dzīvē un augstiem sasniegumiem pūtēju orķestru nozarē kolektīva 70. jubilejas gadā”,

· Jaunannas pagasta jauniešu klubs “Tikšķis”, vadītāja Elita Jansone – nominācijā “Par brīvprātīgu un mērķtiecīgu darbību kopienas saliedēšanā un aktīvu līdzdalību kultūras procesos Jaunannas pagastā”,

· Alūksnes novada muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Jolanta Baldiņa – nominācijā “Par nozīmīgu ieguldījumu Alūksnes novada kultūras darbā, kultūrvēstures izzināšanā un saglabāšanā”.

Pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums sportā” saņems:

· biatlonists Andrejs Rastorgujevs – nominācijā “Par augstvērtīgiem sasniegumiem starptautiskās sacensībās – Pasaules kausā un Eiropas čempionātā biatlonā”,

· džudo cīkstonis Roberts Javorskis – nominācijā “Par augstvērtīgiem sasniegumiem Baltijas valstu džudo čempionātā” un

· ūdens motosportists Matīss Leja – nominācijā “Jaunais talants sportā”.

Katrs apbalvojuma saņēmējs saņem arī naudas balvu 400 EUR pirms nodokļu nomaksas. Pašvaldība pateicas sabiedrībai, iestādēm, domubiedru grupām – ikvienam, kas atsaucās pašvaldības aicinājumam un uzrakstīja pieteikuma vēstuli par kādu no pretendentiem. Pretendentus šiem apbalvojumiem var pieteikt sabiedrība un šogad visās četrās nozarēs kopā bija pieteikti 26 pretendenti. Pieteikumus vērtēja ar domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija, lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu pieņēma pašvaldības dome.

Šogad 1. jūlijā apritēs 15 gadi kopš izveidots Alūksnes novads, tādēļ 4. maija pasākums būs veltīts arī šai jubilejai – pasākumu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplinās novada interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvi. Pašvaldība aicina apmeklēt pasākumu, sveikt apbalvojumu saņēmējus un kopā svinēt Latvijas neatkarības atjaunošanas un Alūksnes novada piecpadsmitgades svētkus!

Ieeja uz pasākumiem bez maksas.


Evita APLOKA,

Alūksnes novada pašvaldības
Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste

Amanda Emma GAIŠĀ,
Alūksnes novada Kultūras centrs

Skip to content