Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.06.2024. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.06.2024. sēdes darba kārtība

13.06.2024., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes 29.02.2024. lēmumā Nr.61 “Par projektu “Sociālo mājokļu atjaunošana””.
  3. Par Investīciju plāna 2022.-2027. gadam aktualizēšanu.
  4. Par projektu “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības palielināšana Alūksnes novadā”.
  5. Par Alūksnes novada pašvaldības domes 2024.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.23/2024 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu.
  6. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
  7. Par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domes 30.11.2023. lēmumā Nr. 395 “Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada bibliotēkā”.
Skip to content