Informācija par iznomājamiem un atsavināmiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem - Alūksnes novads

Informācija par iznomājamiem un atsavināmiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem

 

Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas 16.01.2023. lēmumu Nr.1,1.p. šeit var iepazīties ar Alūksnes novada pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu.

Par pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts (pielikums Nr.1)

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts (pielikums Nr.2)

Kārtība, kādā tiek organizēts Alūksnes novada pašvaldības mantas iznomāšana un atsavināšanas process

ATSAVINĀMU PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMO TELPU SARAKSTS

Skip to content