Iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu saraksts

 

Saskaņā ar Tautsaimniecības komitejas 2018. gada 10. decembra lēmumu šeit vai iepazīties
Alūksnes novada pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu.

Par pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstu

Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process

Apbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts (pielikums Nr.1)

Neapbūvētu iznomājamu un atsavināmu pašvaldības nekustamo īpašumu saraksts (pielikums Nr.2)

 

Skip to content