Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novadā - Alūksnes novads

Atkritumu apsaimniekošana Alūksnes novadā

 

INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
ALŪKSNES NOVADĀ

 

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi Alūksnes novadā

 

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novada teritorijā, kopš 2017. gada līdz pat 2024. gadam atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Alūksnes iedzīvotājiem un juridiskām personām sniedz  SIA “Pilsētvides serviss”.

Paziņojums par reorganizāciju

2024. gada 2. februārī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu par reorganizāciju un konkrēti, komercreģistrā tika ierakstīta informācija par reorganizāciju – apvienošanu, pievienojot komercsabiedrībai SIA „LAUTUS VIDE“, vienotais reģistrācijas Nr. 44103141663,  komercsabiedrību SIA „Pilsētvides serviss“, vienotais reģistrācijas Nr. 40003244831.

SIA „LAUTUS VIDE“ norāda, ka saskaņā ar reorganizācijas līgumu un Komerclikuma noteikumiem, visi starp klientiem un SIA “Pilsētvides serviss” noslēgtie līgumi ir spēkā, tos nav nepieciešams pārslēgt un līgumi turpinās tajos paredzētā apmērā un termiņā.

SIA “LAUTUS VIDE” rekvizīti:

Reģistrācijas numurs: 44103141663,

juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., “Gurnicas”, LV-2123

Tālrunis: 26622989, 64382838 ( Alūksne)

Norēķinu informācija:

BluOr Bank AS

LV59CBBR1129858900030

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

LV29RIKO0000083605338

Swedbank AS

LV02HABA0001408031721

Kontaktinformācija

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā Alūksnes novada iedzīvotāji ir aicināti vērsties uz SIA “LAUTUS VIDE” klientu apkalpošanas centru, kas atrodas Alūksnē, Rūpniecības ielā 8F, rakstot uz e-pastu aluksne@pilsetvide.lv, vai zvanot pa tālruni: 26622989; 64382838. 

Klientu pieņemšanas laiks:

P. 08.00-18.00

Ot. 08.00-17.00

Tr. 08.00-17.00

C. 08.00-17.00

Pk. 08.00-16.00

S., Sv. – brīvs

Pusdienu pārtraukums plkst. 12.00-13.00

Šķiroto atkritumu apsaimniekošana    

 

Gādājot par iedzīvotājiem ērtu un pieejamu atkritumu šķirošanas infrastruktūru, SIA “LAUTUS VIDE” uztur un apkalpo 19 šķiroto atkritumu punktus Alūksnē un 13 šķiroto atkritumu punktus Alūksnes novada pagastos, kuros vietējie iedzīvotāji var nodot dalīti vāktu makulatūru, kartonu, stiklu, plastmasu, un PET pudeles.

Šķiroto atkritumu laukumā Alūksnē, Rūpniecības ielā 8F, katrs novada iedzīvotājs var bezmaksas nodot dalīti savāktus un bīstamus atkritumus.

Savākšanas laukumā tiek pieņemti un īslaicīgi uzglabāti:

Nebīstamie atkritumi:

  • plastmasas atkritumi un izlietotais plastmasas iepakojums;
  • koksne un izlietotais koka iepakojums;
  • papīrs un kartons, izlietotais papīra un kartona iepakojums;
  • izlietotais stikla iepakojums, cita veida stikla atkritumi;
  • metāla iepakojums;

Bīstamie atkritumi:

  • smēreļļas, svinu saturoši elektriskie akumulatori, elektriskie akumulatori (niķeļa–kadmija, dzelzs–niķeļa), galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas, citi elektriskie akumulatori, eļļas filtri, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, arī liela izmēra dzesēšanas iekārtas, saldētavas un ledusskapji, gāzizlādes spuldzes (luminiscences spuldzes);
  • visu veidu riepas.

Bīstamo atkritumu uzglabāšana tiek veikta speciālā bīstamo atkritumu konteinerā speciāli paredzētās tilpnēs/novietnēs. Šķiroto atkritumu laukums ir atvērts un pieejams apmeklētājiem pirmdienās (10.00 – 18.00), trešdienās (11.00 – 19.00) un sestdienās (9.00 – 13.00).

Bioloģiski noārdāmie atkritumi

 

No 2024. gada 1. janvāra maksa par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā, ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantu, noteikta 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas – 15,84 EUR par 1 m3 bioloģisko atkritumu (bez PVN).

Bioloģisko atkritumu konteineros – atbilstoša satura atkritumusNo 2024. gada bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā  ir obligāta.

Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 38/2023 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novadā” nosaka, ka individuālām dzīvojamām mājām Alūksnes novada teritorijā bioloģiskos atkritumus ir atļauts kompostēt (mājkompostēšana), ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

Par mājkompostēšanu jāinformē atkritumu apsaimniekotāju SIA “LAUTUS VIDE”, rakstot iesniegumu, kurā norāda to personu, uz kuras vārda ir noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu konkrētajā īpašumā, un īpašuma adresi, kurā tiks veikta mājkompostēšana. Iesniegumu var iesniegt SIA “LAUTUS VIDE” personīgi tās birojā Rūpniecības ielā 8F, Alūksnē, vai nosūtīt pa pastu, elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz e-pastu aluksne@pilsetvide.lv vai uzņēmuma e-adresē. Informācija pa tālruni 26622989.

Apsaimniekotājs šos datus iesniegs reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram, kurš veidos un uzturēs reģistru par nekustamajiem īpašumiem, kuros tiek veikta mājkompostēšana. Ja mājkompostēšana būs reģistrēta, tad attiecīgā mājsaimniecība varēs neizvietot savā īpašumā bioloģisko atkritumu vākšanai paredzētu konteineru.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kurās ir 24 vai vairāk dzīvokļi Alūksnes pilsētā, ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, izvietojot bioloģisko atkritumu vākšanai paredzētus konteinerus. Daudzdzīvokļu mājām ārpus pilsētas konteiners bioloģiskajiem atkritumiem jāizvieto tad, ja šāda veida atkritumu apjoms nedēļā ir 80 litri vai vairāk.

Juridiskām personām – pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem jāizvieto bioloģisko atkritumu konteineri, ja šādu atkritumu apjoms nedēļā ir vismaz 80 litri vai vairāk. Juridiskām personām – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Alūksnes pilsētā, tai skaitā pašvaldības vai valsts iestādēm, jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot bioloģisku atkritumu konteinera izvietošanu.

 Ja personas, uz kurām neattiecas bioloģisko atkritumu konteinera izvietošanas obligāts nosacījums, tomēr pēc savas izvēles vēlas sava īpašuma teritorijā to novietot, ir iespējams slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo pakalpojumu. Bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas tarifs ir 60% no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa.

 Ievietojot konteinerā bioloģiskos atkritumus, tie jāizber no maisa vai jebkura cita iepakojuma, ar kuru atkritumi uz konteineru nogādāti! Šie atkritumi apsaimniekotājam būs jāizved vienu reizi nedēļā.

Sadzīves atkritumu izvešanas grafiki Alūksnes novadā

Alūksnes novada teritorijā no 2024. gada 1. janvāra ir spēkā:

maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 26,40 EUR par 1 m3 atkritumu bez PVN (31,94 EUR ar PVN).

Konteineram noteiktajās atkritumu izvešanas dienās no pl. 8.00 līdz 20.00 ir jābūt izstumtam specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā. Atkritumu izvešana notiek arī svētku dienās un brīvdienās (sarkanajos kalendāra datumos).

Ja ir nepieciešama papildus atkritumu izvešanas reize, to iespējams pieteikt telefoniski un rakstiski, informējot klientu apkalpošanas speciālistus savlaicīgi, vismaz vienu darba dienu pirms paredzamā reisa, līdz plkst. 13.00. Pieteikumi atkritumu izvešanu dienās telefoniski un rakstiski vairs netiks pieņemti. Lūdzam klientus savlaicīgi mūs informēt par gaidāmajām izmaiņām!

Ja līgumslēdzējam nav nepieciešama atkritumu izvešana pēc grafika, tā ir obligāti jāatsaka, pretējā gadījumā maksa par pakalpojumu tiek iekasēta.

Atkritumu izvešana Alūksnes novada teritorijā notiek, ievērojot sekojošu grafiku:

Pilsēta/pagasts Izvešanas diena
Alūksnes pilsēta Pirmdienās, ceturtdienās – iestādes, uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas
Ceturtdienās – privātmājas
Jaunalūksne Katra mēneša 1. otrdiena
Ilzene
Zeltiņi
Katra mēneša 2. otrdiena
Jaunanna
Anna
Kalncempji
Katra mēneša 3. otrdiena
Mārkalne
Pededze
Liepna
Katra mēneša 4. otrdiena
Ziemeri
Veclaicene
Jaunlaicene
Katra mēneša 1. trešdiena
Alsviķi
Strautiņi
Katra mēneša 2. trešdiena
Kalnadruvas
Maliena
Mālupe
Katra mēneša 3. trešdiena

 

Dalīti vāktu tekstila atkritumu pieņemšana Alūksnē


Latvijā gada laikā tiek izmesti vairāk ne kā 26 tūkstoši tonnu tekstila. Lai mazinātu radīto atkritumu apjomu, kas nonāk poligonos, sākot ar 2022. gada 1. jūliju uzsākta dalīti vākta tekstila atkritumu pieņemšana Eko laukumā, Rūpniecības ielā 8F.

Eko laukuma darba laiks:

P. 11.00-19.00

Ot. – brīvs

Tr. 08.00-17.00

C. – brīvs

Pk. – brīvs

S. 09.00-13.00

Sv. – brīvs

!!! Eko laukuma apmeklējumu, tāpat kā līdz šim, lūgums iepriekš pieteikt, zvanot pa tālruni 26622989. Laukuma darbinieks sniegs sīkāku informāciju par tekstila nodošanas iespējām un izskaidros, ko drīkst ievietot tekstila konteinerā.

Tekstila izstrādājumu šķirošanas konteineros DRĪKST ievietot nevajadzīgos apģērbus, apavus un mājas tekstilu (piemēram, aizkarus, gultasveļu u.tml.). Tie var būt gan vēl valkājami, gan arī no modes izgājuši, gan tādi, ko pats vairs nevalkātu, kāda neliela defekta – maza traipa vai neliela caurumiņa – dēļ. Tomēr tekstilam vēl joprojām ir jābūt tādam, kam ir iespēja nonākt pārstrādē vai atkārtotā lietošanā, piešķirot tam “otro dzīvi”.

Nododamie tekstiliztrādājumi var būt ražoti, kā no dabīgām izejvielām (vilna, kokvilna, zīds, lins u.c.), tā arī no sintētiskām izejvielām (poliestera, poliamīda, akrila, elastāna u.c.). Lielākoties pārstrādi iespējams nodrošināt dabīgo materiālu audumiem, no kā iespējams ražot, piemēram, industriālās lupatiņas u.c. produktus. Savukārt sintētiskām auduma šķiedrām pārstrāde ir ierobežota, tādēļ tās var tikt izmantotas arī kā izejvielas mīksto mēbeļu, matraču, autosēdekļu spilvenu u.c. produktu pildīšanai. Tādēļ svarīgi, lai tekstils būtu relatīvi tīrs un noteikti sauss.

Tekstila atkritumus Eko laukumā jānodod sapakotus maisos. Tomēr uz vietas kopā ar laukuma darbinieku šie tekstila izstrādājumi tiks pārskatīti, lai atbilstu nosacījumiem.

Konteineros NEDRĪKST izmest audumu atgriezumus, netīrus, slapjus, pelējušus, sadriskātus, ar ķīmijām, motoreļļām un citām vielām piesūkušos tekstila izstrādājumus (piemēram, tīrīšanai, autoservisu darbos, būvniecībā izmantotus). Tādam tekstilam iespējas iekļūt atpakaļ aprites ekonomikas sastāvā ir beigušās, jo auduma šķiedras ir bojātas un to nav iespējams realizēt.

Atkārtotai apritei nederīgus (netīrus, sapelējušus, sadriskātus) tekstila izstrādājumus, jāizmet sadzīves atkritumiem paredzētos konteineros. Tāpat tekstila šķirošanas konteineros AIZLIEGTS ievietot citus atkritumus, lai nesabojātu pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai derīgos apģērbus.

Savāktais tekstils tiek nogādāts šķirošanas centrā Tukumā, kur tas tiek sašķirots vismaz 30 frakcijās – atbilstoši veidam, materiālam, kvalitātei un citiem faktoriem. Pēc tam tiek meklētas iespējas tiem nonākt atkārtotā apritē, lai novērstu to nonākšanu poligonā.

Kvalitatīvais apģērbs, apavi un mājas tekstils tiek novirzīts atkārtotai lietošanai pasaules attīstības valstīs vai labdarības biedrībā tepat Latvijā, kur labākais apģērbs pēc pieprasījuma tiek nodots tālāk. Pārējiem tekstilizstrādājumiem pēc iespējas tiek meklētas pārstrādes iespējas. Šobrīd tās visā pasaulē ir visai mazattīstītas un pieejamas vien dažiem materiālu veidiem. Labākās iespējas pārstrādi nodrošināt ir dabīgām šķiedrām, sarežģītāk tas ir tekstilam ar sintētiskajām šķiedrām, jo tās ir pārāk dažādas.

!!! Atgādinām, ka Eko laukumā nodot šķirotos atkritumus (tekstilu, plastmasas, skārda, metāla, stikla iepakojumus, logu stiklus, dažāda veida papīru un kartonu, riepas, lielgabarīta atkritumus, elektroiekārtas, spuldzes un baterijas) var tikai fiziskas personas, kurām ir spēkā esošs sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums ar atkritumu apsaimniekotāju (SIA “Pilsētvides serviss”/ SIA “LAUTUS VIDE”).


Lielgabarīta atkritumi

No 2024. gada 1. aprīļa liela izmēra (lielgabarīta) atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 30,96 EUR par m3, neieskaitot PVN.

Maksas pieaugums saistīts ar pērn 7. decembrī Saeimas pieņemto likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, ar kuru apstiprināts dabas resursu nodokļa pieaugums par sadzīves atkritumu apglabāšanu no šī gada 1. janvāra, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes  pieņēma lēmumu par SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu.


Dārzu un parku atkritumi

 

Alūksnes novadā dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukums atrodas Alsviķu pagasta “Iztekās”.
Laukums paredzēts publiskās teritorijās radušos zaļo atkritumu kompostēšanai. Pašvaldība iedzīvotājiem dārzu atkritumu nodošanas akcijas rīko pavasarī un rudenī.


Vides izglītība

 

Lai pilnveidotu Alūksnes iedzīvotāju priekšstatus par pareizu atkritumu šķirošanas procesu, SIA “Pilsētvides serviss” ir izstrādājis atkritumu šķirošanu atvieglojošu vizuālu materiālu – “instrukciju pareizai šķirošanai”, ko var atrast uzlīmēs pie dalīti vākto atkritumu konteineriem, izkārtnē eko laukuma teritorijā, kā arī mājas lapā www.pilsetvide.lv. Turklāt uzņēmums jau otru gadu pēc kārtas organizē vides izglītības konkursu skolēniem “Dzīvo zaļi”, kura mērķis ir veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos.

 

Skip to content