Izglītība - Alūksnes novads

Izglītība

 

Galvojuma sniegšana fiziskām personām studiju kredīta, studējošā kredīta saņemšanai

Uzņemšana izglītības iestādē

Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā

Informācijas sniegšana par mūžizglītības iespējām

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Izziņas izsniegšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma pieņemšana

Pabalsta piešķiršana bērna ēdināšanai izglītības iestādē

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma iesniegšana

Iesniegumu veidlapas

 

Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  pirmsskolas interešu izglītības programmām 2023./2024. mācību gadā

Cenrādis (.docx)

Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Ziemeru pamatskolā 2023./2024. mācību gadā

Cenrādis (.docx)

Par Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Skip to content