Izglītība - Alūksnes novads

Izglītība

 

Uzņemšana izglītības iestādē

Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu saņemšana

Izziņas saņemšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana

Pabalsta saņemšana bērna ēdināšanai izglītības iestādē

Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma saņemšana

Iesniegumu veidlapas

 

Par Alūksnes Bērnu un jauniešu centra  pirmsskolas interešu izglītības programmām 2023./2024. mācību gadā

Cenrādis (.docx)

Par interešu izglītības programmu īstenošanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Ziemeru pamatskolā 2023./2024. mācību gadā

Cenrādis (.docx)

Par Alūksnes Sporta skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Par Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Par maksas apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Par Alūksnes Mūzikas skolas maksas pakalpojumiem

Cenrādis (.docx)

Skip to content