Lokālplānojums, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam, poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā - Alūksnes novads
Skip to content